Voor de PvdI is duidelijk in hun eis, dat onbetrouwbare fractievoorzitters dienen af te treden. | Foto: WS
Voor de PvdI is duidelijk in hun eis, dat onbetrouwbare fractievoorzitters dienen af te treden. | Foto: WS

PvdI ziet fractievoorzitters graag vertekken

Politiek

Deze week kreeg de gemeenteraad een uitgebreid schrijven van de Partij voor de Inwoners. In een meer dan 4000 woorden werd een uiteenzetting gedaan van de visie van de PvdI op het proces dat op 4 juli met een geregisseerd drama begon en uiteindelijk op 21 november eindigde.

De aanleiding voor al deze lokale politieke misère was het al dan niet realiseren van een vervangend gebouw voor de afgebrande Schelft. Er moest volgens VVD en NZLokaal een nieuwe accommodatie komen waarin sport, cultuur en carnaval optimaal zouden kunnen worden gefaciliteerd. De bestaande coalitie viel hierop uiteen. Lijst Salman sprak van ‘verraad’ en de PvdI sprak (gesteund door CDA) dezelfde verontwaardiging iets diplomatischer uit.

Volgens de PvdI werd het een drukke zomer met veel overleg in goed vertrouwen met alle partijen en er werd nagedacht over een nieuwe vorm van bestuur, het raadsakkoord. 

Voorstel

Uiteindelijk kwamen CDA, Lijst Salman en PvdI met een voorstel voor zo’n raadsakkoord, waarin volgens de brief het toevoegen van twee wethouders door de drie partijen werd voorgesteld. De brief bevestigt de recent door de formateur gebezigde uitspraak dat ‘de drie partijen elkaars hand zouden vasthouden’. De PvdI stelt nu dat zes partijen, te weten VVD, CDA, Lijst Salman, Lijst De Moor NZLokaal en natuurlijk PvdI het deze zomer uiteindelijk eens werden over een raadsagenda waarin het toevoegen van twee wethouders was opgetekend. 

Alles was geregeld

Op 13 november was er een kennismaking met de nieuwe wethouders en die leek aanvankelijk succesvol. Recent beweerde Koen Vermeulen, fractievoorzitter van VVD, echter dat als men goed geluisterd had, er daar gemor te horen zou zijn geweest. De PvdI stelt hier nadrukkelijk tegenover dat ook daar geen enkele signalen van onvrede werden afgegeven. Na deze informele bijeenkomst ging kandidaat Jongenelen op gesprek bij de burgemeester, kreeg een telefoon, een iPad, een laptop en een toegangspas voor het gemeentehuis. ‘Geen vuiltje aan de lucht’, concludeert PvdI en ook: ‘Geen van onze fractieleden had ook maar enig signaal gekregen.’ 

In de brief de vraag: ‘Waarom hebben de ondersteunende partijen niet het fatsoen gehad om vooraf in het onderhandelingsproces open en eerlijk kenbaar te maken dat zij een samenwerking met onze partij of de voorgestelde kandidaat niet zagen zitten?’ Vervolgens het verwijt: ‘Tijdens de raadsvergadering wordt het raadsbesluit door de zes ondersteunende fracties aangenomen. Er is door geen enkele partij een amendement ingediend om iets te wijzigen aan bijvoorbeeld het aantal wethouders of de portefeuilleverdeling. 

Geen goed woord

Er is tijdens de vergadering vanuit de zes fracties ook niets mondeling ingebracht dat wees op het afwijzen van onze kandidaat.’ Geen goed woord is er voor de uitspraken van de VVD en met name fractievoorzitter Vermeulen, die bewijsbare onwaarheden zou hebben verteld aan de journalisten en in strijd met de waarheid ontkende dat er een gecoördineerde actie op touw was gezet. We lezen de stellige opvatting: ‘Het zijn VVD, CDA, Lijst Salman en NZlokaal die met hun onbetrouwbare handelen voor de volle 100 procent verantwoordelijk zijn.’ Zij roepen de heren Van Bockhove, Vermeulen, De Mooij en mevrouw Meiland-vd Burg op om hun verantwoordelijkheid te nemen en in ieder geval af te treden als fractievoorzitter. 

Niet opzeggen

Het schrijven wordt besloten met: ‘Wij zullen in principe inhoudelijk onze medewerking aan de uitvoering van deze agenda dus niet opzeggen. Tenzij deze niet correct of niet tijdig wordt uitgevoerd, maar dat is dan een beoordeling op basis van inhoud’

Uit de krant