Foto: WS, archief
Foto: WS, archief

Multifunctionaliteit voormalig politiebureau vraagt extra investering van ruim twee miljoen euro

Politiek

Op de agenda van de raadsvergadering stond het collegevoorstel met een noodzakelijke extra investering van 2.137.000 euro voor herontwikkeling van het voormalig politiebureau als een hamerstuk. Uiteindelijk kwamen er nog veel vragen want er bleek er bij enkele raadsleden nog veel onwetendheid. Maar wethouder Theo Alkemade kon ter plekke toch een aantal zaken verduidelijken. Bij het vaststellen van de agenda vroeg Herwaarden (D66) om dit onderwerp als bespreekstuk te agenderen.

Niet alleen omdat de kosten nogal aanzienlijk bleken. Van Herwaarden zei dat de administratieve procedure op formele gronden hem niet geheel duidelijk was. En dat er bovendien geen verduidelijkende commissievergadering had plaatsgevonden. Alle partijen in de raad gingen vervolgens akkoord met het omzetten van hamerstuk naar bespreekstuk.

Bij de behandeling later op de avond kwam er echter geheel onverwacht vanuit NZLokaal het voorstel van Wally Rodenburg om het helemaal van de agenda af te voeren. Om er eerst in een commissievergadering opnieuw debat over te voeren. Het zou voor zijn fractie allemaal wel erg snel zijn gegaan.

Verwijten

De vergadervoorzitter maakte duidelijk dat afvoeren simpelweg niet mogelijk is nadat de agenda officieel is vastgesteld. Ook dit feit bleek bij een aantal raadsleden niet bekend. Daarop volgde harde verwijten richting de wethouder over onzorgvuldigheid en onjuist agenderen. Dat laatste viel verkeerd bij Koen Vermeulen(VVD), de voorzitter van de Agendacommissie. Vermeulen uitte zich zichtbaar geïrriteerd via de voorzitter tot de vergadering: ‘Vallen we hier nu de wethouder op aan? De vergaderagenda vaststellen is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, in dit geval via de Agendacommissie. De fractievoorzitters hebben vanaf half augustus de voorgestelde raadsagenda kunnen inzien. En daarop is nooit gereageerd. Het gaat mij te ver om nu te zeggen dat het maar terug moet naar de commissie. Wij zijn als gemeenteraad er zelf debet aan en de verwijten richting de wethouder zijn niet terecht’, aldus Koen Vermeulen.

Voortschrijdende ontwikkelingen

Vervolgens mochten er toch even extra vragen worden gesteld en wethouder Alkemade bleek zelfs bereid hier toch nog even op in te gaan. Hij maakte daarbij aan Karel van Herwaarden (D66) duidelijk dat het mogelijk begrotingstechnisch op details anders had gekund, maar dat dit niet van invloed was op de totale lasten. Omdat de diverse lasten van de andere accommodaties immers komen te vervallen. Hij betoogde verder in de discussie dat de voortschrijdende ontwikkelingen op gebied van energie, verlichting en verduurzaming het noodzakelijk maakt om steeds naar nieuwe moderne oplossingen te kijken. Waardoor de details in de uitvoering wel moesten aangepast.

Nadat er ook in detail was ingegaan op andere gestelde technische vragen was het de gemeenteraad kennelijk duidelijk. Want de stemming wees uit dat het collegevoorstel unaniem door de gemeenteraad werd omarmd en dat de extra investering van 2.137,000 euro bij de herontwikkeling van het voormalig politiebureau dus toch de goedkeuring van alle raadsfracties had.

Uit de krant