Afbeelding
Foto: PR

Robert Strijk formateur in Noordwijk

Politiek

De elf fracties in de gemeenteraad van Noordwijk zetten een volgende stap in de vorming van een nieuw gemeentebestuur in Noordwijk en hebben Robert Strijk gevraagd als formateur. In de raadsvergadering van 4 juli jongstleden is er een verschil van inzicht ontstaan tussen de coalitie dragende fracties

Afgelopen zomer heeft de Hillegomse burgemeester Arie van Erk als verkenner gesprekken gevoerd met de fracties. 

Dinsdag 5 september deed Van Erk tijdens een Informatiebijeenkomst verslag van zijn werkzaamheden en lichtte zijn advies toe. Daarna hebben de fracties afgesproken Strijk te vragen als formateur. 

Zij geven de formateur mee dat het gewenst is de vaart erin te houden, dat de formateur start met een open houding op basis van het advies van de verkenner en met alle fracties in gesprek gaat. Strijk heeft het verzoek aangenomen en start deze week met de werkzaamheden. 

Achtergrond

Strijk was van 2008 tot en met 2010 directeur van het Landelijk bureau van D66. Zijn politieke loopbaan begon als wethouder van Leiden (2010 - 2018). In die acht jaar vervulde hij ook de rol van eerste locoburgemeester van Leiden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was hij formateur van het college van D66, GroenLinks en de PvdA in Leiden. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Zwijndrecht. Van 2019 tot afgelopen augustus 2023 was Strijk gedeputeerde van de provincie Utrecht met de portefeuille Financiën, Economie en Europa.

Uit de krant