Afbeelding
Foto: Wim Siemerink/archief

Bouwen in Bronsgeest kan bezwijken onder tijdsdruk

Politiek

In een brief aan de gemeenteraad wordt er door het college een nadere toelichting gegeven op de meer dan noodzakelijke punctuele tijdsplanning om tot daadwerkelijk bouwen in Bronsgeest te kunnen overgaan. Noordwijkers wachten vol ongeduld op de realisatie van de bouwplannen in Bronsgeest. Maar van even snel een woonwijkje uit de grond stampen, kan in deze tijd geen sprake meer zijn.

Regelgeving, bezwaarmakers, milieueisen en extra wensen van de lokale politiek staan naast bouwclaims van derden zo’n snelle realisatie in de weg. Het college geeft de gemeenteraad nu even een update over de stand van zaken en daaruit wordt dus pijnlijk duidelijk dat de tijd dringt. 

Wateropvang en adoptie

Op dit moment wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap nog gewerkt om aan wateropvang en adoptie vorm te geven. Terwijl ook de noodzakelijk verkeersoplossingen bij een aansluiting op de van Berckelweg nog niet definitief zijn opgetekend. En voor de procedure is het noodzakelijk dat ook de exploitatiekosten snel worden geactualiseerd. Al met al komt er enorme spanning te staan op de realisatie binnen de beschikbare tijd. Het is noodzakelijk dat er uiterlijk 7 december een definitief plan ter visie kan worden gelegd zodat er in februari een volgende noodzakelijke klap op kan worden gegeven. Alles is echter afhankelijk van een eerste nog ontbrekende uitwerkingsplanning. 

Uitwerkingsplan

Daarom moet er vóór 1 november eerst nog zo’n uitwerkingsplan en een eerste herziening van het Exploitatieplan op tafel worden gelegd. En voor die tijd moet er met alle belanghebbenden nog overleg plaats vinden. Op 27 september is er bovendien eerst nog ‘een vertrouwelijke bijeenkomst’ waarbij de gemeenteraad gaat worden geïnformeerd over de relevante en belangrijke details. Voor woningzoekenden die met ongeduld wachten op huisvesting bepaald geen vrolijk bericht. Even snel besluiten om te bouwen in Bronsgeest heeft dus helaas meer om het lijf dan menigeen lief is. 

Schadevergoeding

Want de oplevering van de eerste woningen in Bronsgeest laat zeker nog wel even op zich wachten. Van belang is nu dat de juiste procedure wordt gevolgd, de bouwclaimhouders tevreden zijn en dat er dus van tijdsoverschrijdingen geen sprake meer is. Want het college waarschuwt de gemeenteraad nadrukkelijk dat tijdsoverschrijdingen tot het uitkeren van fikse schadevergoedingen gaat leiden.


Uit de krant