De burgemeester wil gebruikers van het strand steun bieden een voorzieningenniveau te creëren waar Noordwijk trots op is.
De burgemeester wil gebruikers van het strand steun bieden een voorzieningenniveau te creëren waar Noordwijk trots op is. Foto: caroline spaans

Discipline op het strand moet de reputatie van badplaats versterken

Politiek

Deze week publiceerde het college naar aanleiding van een aangenomen motie een al op 2 februari verzonden brief. 

Daarin meldt burgemeester Wendy Verkleij de diverse strandpaviljoenhouders en andere gebruikers van het Noordwijkse strand, dat zij vooral iedereen steun wil bieden om op het strand te komen tot een voorzieningenniveau waar Noordwijk trots op kan zijn.

Belangen van strandbezoekers in bredere zin

Zij schrijft over een luisterend oor voor zinvolle suggesties en nieuwe ideeën. Maar ze vraagt tegelijkertijd aandacht voor de leefbaarheid en de veiligheid op het Noordwijkse strand. Zij stelt een spanningsveld vast tussen de ruimte die zij de ondernemers wil bieden en de belangen van de strandbezoekers in bredere zin. In dit verband meldt zij dat paviljoenhouders her en der voorwerpen en bouwwerken hebben geplaatst waarvoor uit het oogpunt van veiligheid, geen toestemming kan worden gegeven. Of omdat deze een zeer hinderlijk effect hebben op de strandbeleving van de bezoekers. Ook vraagt zij aandacht voor de als overlast ervaren ongewenste muziek bij diverse paviljoens. 

Overleg over diverse onwenselijke situaties

De toegankelijkheid voor hulpdiensten en het onwettig uitbreiden van het exploitatievlak komen ook nadrukkelijk ter sprake. De burgemeester heeft dus al opgeroepen tot overleg over de diverse onwenselijke situaties en kondigt een duidelijke manier van handhaven aan. Gemeentelijke functionarissen en ook de ODWH krijgen een zeer actieve handhavende rol in de komende maanden. Volgens de burgemeester heeft dit allemaal ten doel om de reputatie van Noordwijk als gerenommeerde bloemenbadplaats extra te versterken.

Uit de krant