| Foto: archief, Caroline Spaans
| Foto: archief, Caroline Spaans Foto:

Partijen hekelen beperking groenonderhoud

Politiek

Vijf oppositiepartijen - NZLokaal, GroenLinks, PUUR, PvdA en D66 - vinden dit niet acceptabel en roepen het College op om met betere, meetbare en controleerbare plannen te komen om het groenonderhoud op een niveau te brengen

In het ‘Beheerplan groen 2023 –2027’ kiest het College ervoor om voor de gebieden buiten de bebouwde kom (inclusief de natuurgebieden) een kwaliteitsniveau ‘C’ te hanteren. Vóór de gemeentelijke fusie kozen VVD en CDA in Noordwijkerhout eerder ook voor groenonderhoud op niveau ‘C’. Het kost inmiddels ruim een miljoen om de boel te herstellen. Overigens was hier na de fusie in Noordwijk heel veel verontwaardiging over. Nu wil de huidige coalitie iets soortgelijks als toen in Noordwijkerhout doen, in kwetsbaarder gebieden. Daarom vraagt de oppositie om het actief opruimen van zwerfvuil, aandacht voor diversiteit in de bermen, het beperken van bestrijdingsmiddelen en over alles een periodieke rapportering aan de gemeenteraad.

Uit de krant