Afbeelding
Foto: archief

Parkeren in Noordwijk Binnen blijft een zorgenkindje

Politiek

De parkeerproblemen in Noordwijk in en rondom de Oude dorpskern zorgen al vele jaren voor politiek geharrewar. Meningen verschillen en dat staat snelle oplossingen in de weg. Veel onderzoeken leverden stapels rapporten op. Over verkeerscirculatie, bereikbaarheid van winkelgebieden, parkeerbehoeften van inwoners en over piek- en daluren.

Recentelijk nam het college het initiatief om bewoners weer eens opnieuw te betrekken bij het vinden van oplossingen. Zij willen via een enquête de bereidheid toetsen van inwoners om te komen tot een systeem van parkeervergunningen in combinatie met betaald parkeren in Noordwijk binnen.

Binnenhof

In de brievenbus van de gemeenteraad vielen recentelijk weer brieven in de bus met klachten betreffende parkeren van inwoners. Zo stellen de bewoners van het Binnenhof dat voor hen de situatie inmiddels onhoudbaar is geworden. Zij wijzen onder meer op een duistere manier waarop is omgegaan met vergunningverlening bij een tweetal bouwontwikkelingen, waarbij de ontwikkelaar niet volledig zou hebben voldaan aan de geldende parkweernormen. Daarnaast zijn er verwijten richting winkeliers, hun klanten en hun werknemers, die gratis parkeren in de Binnenhof waardoor bewoners en hun bezoekers op de betaald-parkeerplekken op het Kloosterplein zouden zijn aangewezen. 

PIN

Verder reageert ook de stichting Platform Initiatief Noordwijk (PIN), op plannen rondom invoeren van vergunningen en betaald parkeren en men schrijft: ‘Dezer dagen werden de bewoners van Noordwijk Binnen opgeschrikt door opnieuw een onderzoek, dat tot doel heeft de bereidwilligheid te toetsen van de bewoners om in Noordwijk Binnen tot betaald parkeren over te gaan. In de zeer uitgebreide brief wijst PIN het college op de aangetoonde noodzaak van het eerst aandacht besteden aan een geordende verkeerscirculatie. PIN hekelt ook de suggestieve toon van een brief aan de bewoners: ‘Wij maken ernstig bezwaar tegen deze suggestieve inleiding, stellend dat er geen andere oplossingen mogelijk zijn. Deze zijn er wel en ook aangedragen in het door u zelf omarmde rapport van 31 januari 2022.’ De toon van de brief wordt nogal heftig getuige dit citaat: ‘De door u voorgestane regulering leidt niet tot meer parkeerplaatsen voor bewoners en ondernemers, wel tot extra kosten voor burgers en ondernemers en kosten voor de Gemeente, en daarmee ook weer voor de burger en ondernemer, vanwege kosten voor handhaving en administratieve lasten. De bureaucratie viert hoogtij en geen inwoner of bezoeker wordt blij.’ Het is afwachten of de huidige gemeenteraad nu wel haalbare parkeeroplossingen kan bedenken. Oplossingen die door ook door de inwoners worden gewaardeerd zijn er in al die jaren niet bedacht. Parkeren rondom het centrum en de omliggende wijken en de bereikbaarheid van het winkelgebied van Noordwijk binnen, zijn al tientallen jaren een zorgenkindje.

Uit de krant