Anouk Plug (tweede van links) liet namens de VVD weten dat de informatie onvolledig was. | Foto: WS.
Anouk Plug (tweede van links) liet namens de VVD weten dat de informatie onvolledig was. | Foto: WS.

Alfons Morssink: ‘We hebben u één miljoen euro geschonken’

Politiek

Een zoektocht naar jonge ambitieuze ambtenaren. Een bestuurlijk initiatief om het zich opdringende spookbeeld van een gemeentehuis met daarin slechts vergrijsde ambtenaren, heel veel vacatures en een ontoelaatbare hoge werkdruk, te laten oplossen. Dat was de aanleiding waarom voormalig portefeuillehouder Personeel en Organisatie de gemeenteraad wist te verleiden om één miljoen euro belastinggeld op te hoesten.

Er werd eerder een wervingsproject ontwikkeld om minimaal acht jonge ambtenaren klaar te stomen die een ruggengraat moesten vormen in de toekomstige Noordwijkse ambtenarenorganisatie. Een nieuwe aanpak wat als pilotprogramma werd aangekondigd. 

In de commissievergadering van 5 april werd al duidelijk dat er bij de raadsfracties nogal wat vragen leefden, waar nauwelijks antwoord op kon worden gegeven. En bovendien las men schimmige teksten, afkortingen en onduidelijke begrippen die het voor belangstellende inwoners zelfs voor commissieleden maar moeilijk te begrijpen maakten. Nu rijzen binnen de commissie ook een serie vragen waarbij het ging om duidelijk te maken wat precies de bedoeling was en waar het verleende miljoen precies naar toe zou gaan. 

Toen al

Anouk Plug (VVD) stelde in april al vast dat er terecht meer aandacht was voor de toenemende vergrijzing en de werving van ambtenaren. Maar zij bekritiseerde toen ook de inhoud van het betreffende voorstel. Zij sprak al van veel te weinig context, het ontbreken van concrete doelen alsook het ontbreken van wat er nu precies geleverd gaat worden om het door iedereen noodzakelijk geachte speciale programma ook succesvol te realiseren. In de daarop volgende raadsvergadering werd het collegevoorstel met ieders instemming aangenomen. Maar evenzo kreeg een door Anouk Plug (VVD) en Alfons Morssink (PvdI) ingediende motie ieders steun. In de motie maakte zij gewag van het ontbreken van een onderbouwde Human Resource Visie. Via de motie werd het college verzocht om nog voor het zomerreces met een duidelijke omschrijving te komen van zo’n HR, kortweg wat de organisatie precies zou verwachten van die talentvolle medewerkers en wat zij in ruil daarvoor zouden mogen terugverwachten. En vervolgens in de motie de oproep om ieder half jaar de gemeenteraad te informeren over het verloop van dit speciale pilotprogramma.

Bij de presentatie over het lopende traject in de commissievergadering ging het er even heftig aan toe. De huidige portefeuillehouder Personeel en Organisatie, Alois Eberharter (PvdI),  moest ervaren dat de indieners van de motie niet tevreden konden zijn over het uitvoeren van de motie. Morssink (PvdI) liet zijn partijgenoot weten: ‘We hebben u in april één miljoen euro geschonken, in ieder geval uw rechtsvoorganger met de toezegging dat we halfjaarlijks geïnformeerd zouden worden. En nu komt u een maand te laat met iets waarin alle gevraagde belangrijke zaken ontbreken.’

Teleurgesteld

Ook zijn mede-indiener van de motie Anouk Plug(VVD) uitte zich duidelijk teleurgesteld: ‘Dit is een Human Resource visie zonder dat er echt ingegaan wordt op het talentenprogramma. Wat zou er bereikt moeten worden, hoe gaan we invulling geven aan deze doelstelling, hoe houden we talenten binnenboord? Zij verweet de portefeuillehouder het missen van ‘hoe en wat’ bij de invulling van het talentenprogramma en concludeerde: ‘Daar wordt vanavond onvoldoende antwoord opgegeven.‘ En Morssink: ‘Het aparte van het pakket blijft onduidelijk. Niemand weet meer wat er toen bedacht is en ook deze visie vinden we dit niet terug.’ De aanwezige ambtelijke ondersteuning in de persoon van de gemeentesecretaris inventariseerde daarop de behoefte bij partijen om later met antwoorden te komen. Wij willen dat u duidelijk maakt waarom dit bijzondere, één miljoen kostende project nodig is en dus waarom er geen normale sollicitatieprocedure werd gevolgd.’ 

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant