Theo Alkemade: 'Nu bouwplannen veranderen, zorgt dat alle procedures opnieuw moeten worden doorlopen.'
Theo Alkemade: 'Nu bouwplannen veranderen, zorgt dat alle procedures opnieuw moeten worden doorlopen.' Foto: archief

Verrassende wending in standpunt van de Provincie

Politiek Politiek

Wethouder Theo Alkemade erkende in de openbare vergadering van de Provinciale Statencommissie dat hij de argumenten van de Gemeente Noordwijk tegen een voorgenomen proactieve aanwijzing sociale woningbouw in Bronsgeest mogelijk niet duidelijk genoeg aan het voetlicht had gebracht.

In een zeer uitgebreide uiteenzetting in de commissievergadering concludeerde hij dat er in Noordwijk een planlijst is met daarop meer dan de door de provincie gewenste 3450 woningen in diverse noodzakelijke segmenten. Alkemade hield de commissie voor: ’De huidige coalitie in Noordwijk ziet het realiseren van sociale woningbouw en vervolgens middel dure huur en middel dure koop, als een speerpunt. Elk bouwproject heeft als voorwaarde 30 procent sociaal en 40 procent middel dure huur of koop’.

Alkemade maakte op nieuw duidelijk dat nu tornen aan de bouwplannen voor 350 woningen in Bronsgeest direct tot gevolg heeft dat alle procedures opnieuw moeten worden doorlopen, wat zonder meer een enorme, zeer onwenselijke vertraging zal opleveren.

Noordwijkerhout hoort er ook bij

In een reactie merkte gedeputeerde Anne Koning op: ‘We staan als Provincie en gemeente Noordwijk niet tegenover elkaar. Nee we moeten elkaar niet gek maken, juist samenwerken en toch gaan bouwen. We blijven daarom met elkaar in gesprek en we steunen Noordwijk nu wethouder Alkemade concrete alternatieve locaties heeft genoemd die ook passen in de regionale opgave. Het college in Noordwijk heeft bovendien oog voor andere dan de sociale woningbouw en heeft daar ook concrete plannen voor.’ Ze hield de commissie voor dat ook Noordwijkerhout een onderdeel is van de hele gemeente Noordwijk

Eerder had de stichting Huurdersbelangen Noordwijk ingesproken en gevraagd alles op alles te zetten via een proactieve aanwijzing van 240 sociale woningen in Bronsgeest. Namens PIN, Platform Initiatief Noordwijk, had Hans Stol in zijn inspraak aandacht gevraagd voor belangenverstrengeling en de rol van de voormalig wethouders van Noordwijk bij de lancering van een geheime rapportage, waarin bouwen in Bronsgeest een belangrijk onderdeel was. Stol pleitte voor het totaal openhouden van de entree van Noordwijk en de bescherming van het bollengebied en liet weten al in beroep te zijn aangaande het bestemmingsplan bij de Raad van State. Andere insprekers vanuit Noordwijk waren de heer Los en mevrouw Zonneveld van Werkgroep ‘Behoud van Bronsgeest’. Los pleitte nadrukkelijk voor het kiezen van een andere locatie voor wat ook hij noemde ’noodzakelijke woningbouw’. Ook hij hekelde de belangenverstrengeling van een van de commissieleden in dit dossier en het ontbreken van transparantie. 

Onduidelijke afspraken

Hij veroordeelde de gang van zaken waarbij ooit ergens gemaakte en onduidelijke afspraken leidend zijn en er geen oog is voor eigentijdse mogelijkheden en ontwikkelingen. Los: ‘Geheime dossiers en dreigementen zijn aan de orde en noodzakelijke transparantie hierover ontbreekt ’. Zonneveld meldde dat de voorgenomen ontwikkelingen in strijd zijn met de vele in het verleden gemaakte afspraken. Zij zag geen noodzaak om dit bollengebied op te offeren aan sociale woningbouw en somde een lijst op met ontwikkelingen die volgens haar op een steenworp van Bronsgeest zijn en nog kunnen worden ontwikkeld. Eerder al had ook de wethouder aandacht gevraagd voor de huidige concentratie van veel sociale woningen juist in het gebied van Noordwijk binnen.

Tot slot had de gedeputeerde nog een mening over de mogelijkheden om Bronsgeest 2 te bebouwen: ‘Ik snap dat sommigen toch zeggen: ‘Ga gewoon bouwen op de bollengrond in Bronsgeest’. Maar als de gemeente meent dat andere plekken kansrijker zijn, dan moeten we geen tijd verliezen met praten maar de kansen pakken en concreet gemaakte plannen realiseren.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant