Afbeelding
Foto: nefyto

Collegebesluiten van deze maand

Politiek

In de collegevergaderingen kunnen burgemeester en wethouders in een aantal aan hen toebedeelde verantwoordelijkheden besluiten nemen waarbij de gemeenteraad niet hoeft te worden geraadpleegd.

De genomen besluiten worden zo mogelijk in openbaarheid gepubliceerd via de collegebesluitenlijst. 

Noordwijk Marketing

Het Noordwijkse college van B&W heeft aan Noordwijk Marketing op basis van de gemaakte prestatieovereenkomst voor 2022 een gemeentelijke subsidie van € 567.000,- toegekend. Noordwijk Marketing verzorgt voor de kernen van de gemeente Noordwijk de promotie en de vermarketing. Inmiddels wordt er een evaluatie uitgevoerd over de geleverde prestaties in de jaren 2019-20222, met het doel om de huidige werkrelatie en het gebruik van de verstrekte subsidies te analyseren en mogelijk op onderdelen opnieuw te verbeteren. Na de evaluatie zal op basis van de verkregen inzichten en verkregen cijfers een nieuwe meerjarenafspraak moeten worden opgesteld. Vanuit de gemeente is er al een aantal belangrijke aandachtspunten ingebracht die in de nieuwe overeenkomst een plaats krijgt.

Martin Schröderplein

Het college van B&W heeft een voorstel, gedaan en behandeld in de collegevergadering van … juli 2022, voor naamgeving van een toekomstig plein overgenomen. Het betreft een nieuw aan te leggen plein op de Space Campus Noordwijk welke straks tot Martin Schröderplein zal worden gedoopt. Dit als een eerbetoon aan luchtvaart pionier Martin Schröder die al jaren inwoner is van Noordwijk.

De in Amsterdam geboren ondernemer richtte in 1958 de luchtvaartmaatschappij Martin’s Air Charter op. De voornaamste activiteiten waren toen reclamevluchten en rondvluchten voor toeristen boven Amsterdam en omgeving. Later groeide de maatschappij tot een belangrijke vrachtvervoerder en een chartermaatschappij voor verre vluchten naar vakantiebestemmingen. Martin Air is nu nog een vrachtvervoerder die deel uitmaakt van de KLM-groep.

Sociale huurwoningen

In november 2021 diende het CDA een motie in over de bestemmingsreserve Sociale huurwoningen. Met het doel om de Verordening Bestemmingsreserve ter Bevordering van Sociale en Middeldure huurwoningen te actualiseren. De motie, welke door de gemeenteraad werd aangenomen, vroeg het college om met een voorstel te komen om de verordening aan te passen aan de eisen en de mogelijkheden die er momenteel kunnen worden vastgesteld. 

En daarbij vooral ook te kijken naar bestaande verordeningen bij omliggende gemeenten. De motie riep ook op om te bezien of een jaarlijkse indexatie van het bedrag in de verordening zou moeten worden opgenomen. Het college meent nu de verordening in lijn met de motie van het CDA te hebben aangepast en gaat de Raad het voorstel doen om een nieuw Verordening bestemmingsreserve ten behoeve van Sociale Huurwoningen en Middeldure Woningen Noordwijk 2022 vast te stellen.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant