Afbeelding
Foto: Marcel Verheggen

Portefeuilleverdeling wethouders is nu bekend

Politiek Politiek

De portefeuilleverdeling geeft opnieuw aan dat sommige zaken via een 4 ogenconstructie zijn verdeeld. De burgemeester heeft een opvallend brede portefeuille. Naast diverse veiligheidszaken zijn de nieuwe raadzaal, evenementenbeleid, vergunningen via de Algemene Plaatselijke Verordening en integriteit aan haar toebedeeld. 

Roberto ter Hark (VVD) is de locoburgemeester en beheert zoals verwacht financiën, toerisme, regionale mobiliteit en economie. Maar ook de realisatie van de Schelft en de diverse bouwaanvragen, principeverzoeken en vergunningen. Ook de uitvoering van Zeewaardig, de Ruimtevaart, de Noordelijke toeristische ontsluiting en de uitbreiding van industrieterrein Gravendam kwamen in zijn takenpakket. Waarin ook Offem Zuid, ’t Zilt en BAVO zijn ingedeeld.

Nieuwkomer Alois Eberharter (PvdI) is de wethouder strandzaken, horeca en dienstverlening. Niet verwonderlijk krijgt hij ook de verantwoording voor communicatie en participatie. Het sportbeleid, de omgevingswet en volkshuisvesting zijn bovendien zijn verantwoordelijkheid. Al met al totaal een zeer uitgebreid takenpakket.

Theo Alkemade(CDA) kent nu o.a. lokale bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, Civiel beleid en uitvoering, het maatschappelijk vastgoed, Groen & Natuur en bodem en milieu ot zijn taken. En naast de ODWH ook de diverse toekomstige bouwlocaties zoals de Nes, Achterweg, Molenweg en natuurlijk Bronsgeest.

Dennis Salman (Lijst Salman) tenslotte tekent voor de diverse zaken in het sociale domein zoals o.a. de Participatiewet, minimabeleid, WMO, maatschappelijke zorg en jeugd- en jongerenwerk. Tevens Dierenwelzijn en Volksgezondheid. Ook blijft hij verantwoordelijk voor Onderwijs en jeugdhulp en komt vrijwilligerswerk onder zij beheer.

Uit de krant