Logo denoordwijker.nl
<p>Ontspannen presenteren de fractievoorzitters van PvdI, CDA, VVD en Lijst Salman het concept akkoord. | Foto: WS.</p>

Ontspannen presenteren de fractievoorzitters van PvdI, CDA, VVD en Lijst Salman het concept akkoord. | Foto: WS.

(Foto:)

Nieuwe coalitie ziet dreigende storm inwoners en ondernemers

  Politiek

Het coalitieakkoord heeft even op zich laten wachten maar er ligt nu, volgens formateur Roberto ter Hark, een gedegen basis om de komende vierjaar daadkrachtig te gaan besturen. PvdI, CDA,VVD en Lijst Salman zijn akkoord met het stuk: ‘Recht zo die gaat’.

Die titel is een afgeleide uit de scheepvaart wat aangeeft dat de koers gericht blijft op de koers die is ingezet na de fusie. Een koers die doorontwikkeling verdient. In de raadsvergadering van dinsdag 21 juni is extra ruimte ingepast voor de presentatie van het coalitieakkoord aan de gemeenteraad.

Lastenverlichting

Een dreigende storm is volgens de partijen een niet af te wenden moeilijke financiële situatie voor ondernemers en inwoners. En daarom komt er lastenverlichting middels het afschaffen van hondenbelasting, verlaging van de OZB en verlaging van de prijs voor de parkeerkaart voor de inwoner. Het gesloten akkoord benoemt drie kernwaarden die van belang worden geacht: verbindend, onbevooroordeeld en besluitvaardig. Opvallend genoeg is er meer dan uitgebreid aandacht voor de in opspraak geraakte integriteit en de historische bestuurscultuur.

Zorgvuldigheid

Men kondigt aan om het verleden te laten rusten. Maar refereert vervolgens kennelijk toch, onder het kopje integriteit, aan het omstreden geheime integriteitsrapport dat de kwalificatie ‘Noordwijk Onwaardig’ kreeg. Daarover wordt geschreven: ‘Onderzoeken, geïnitieerd door of gedaan in opdracht van het gemeentebestuur, dienen te voldoen aan de hoogste professionele normen van zorgvuldigheid, objectiviteit, vertrouwelijkheid en integriteit. In ieder geval moet sprake zijn van een heldere onderzoeksopzet, duidelijke onderzoeksvragen, formele opdrachtverlening, een deskundig en onafhankelijk bureau, hoor en wederhoor etc.‘

Ambtelijke inbreng

Een belangrijk onderwerp is de interne ambtelijke organisatie. Daarover is te lezen: ‘De wijziging van teamcoaches naar clustermanagers is een goede stap geweest. Een verdere aanpassing van de organisatie sluiten wij niet uit. We brengen eerst de basis op orde. Wij beschouwen onze ambtenaren als het belangrijkste kapitaal voor een succesvolle organisatie.’ Verder wil men opnieuw minder inhuur van externe bureaus en meer aandacht voor kennis bij de werving van personeel. Natuurlijk is er in het akkoord veel aandacht voor het bedrijfsleven. De strandexploitanten gaan samen met de gemeente Noordwijk nu snel een nieuwe en duidelijke pachtovereenkomst afsluiten. 

Nog voor het einde van dit jaar wordt dit geregeld. Opnieuw benoemt men met name een kwaliteitsimpuls voor De Grent en het behouden van voldoende mogelijkheden voor “stappen” door Noordwijkse jongeren. Welke invloed daarbij daadwerkelijk via het gemeentelijk beleid kan worden uitgeoefend blijft nog onduidelijk. De eigentijdse ontwikkelingen en de economische voorwaarden hiertoe ontbreken nog in dit akkoord. 

Het bedrijventerrein Gravendam in Noordwijkerhout krijgt nog in deze coalitieperiode een uitbreiding. De toegenomen vraag en huidige tekorten aan bedrijfspercelen zouden dit rechtvaardigen.

Woningbouw

Het bestaande woningbouwprogramma blijft leidraad voor de toekomst. Ook omdat de provincie erop heeft gewezen dat Noordwijk met de huidige plannen aan een maximum zit. Reden waarom een door de oppositie gewenste tweede fase Bronsgeest voorlopig nog niet aan de is. De inzet blijft om binnenstedelijk de bouw te optimaliseren, waarbij het voormalig DPO gebouw en het theaterhuis aan de Voorstraat aandacht krijgen. En uiteindelijk moet buitenstedelijke uitbreiding via bouwen aan de Achterweg gerealiseerd kunnen worden. De nadruk blijft op sociale woningbouw en bouwen voor eigen inwoners. Zowel in grootschalige als kleinschalige projecten.

Meer berichten