Logo denoordwijker.nl
<p>Een opgetogen Roberto ter Hark en Wendy Verkleij. | Foto: WS.</p>

Een opgetogen Roberto ter Hark en Wendy Verkleij. | Foto: WS.

Politiek

Partijen vinden elkaar in concept akkoord ‘Recht zo die gaat’

  Politiek

Formateur Roberto ter Hark presenteerde maandagochtend 20 juni een concept van een coalitieakkoord tussen VVD, Partij voor de Inwoners, CDA en Lijst Salman. De vier partijen wisten elkaar te vinden, overigens met de nadrukkelijke steun van Bruisend Noordwijk, waardoor het nieuwe college kan rekenen op de steun van zestien raadsleden.

In aanwezigheid van de burgemeester, de gemeentesecretaris en drie van de vier beoogde wethouders, werd door Ter Hark (VVD) in het bijzijn van zijn collega-fractievoorzitters Jordy de Mooy (CDA), Alfons Morssink( PvdI) en Peter van Bockhove (LSN), aan de lokale en regionale pers uitgelegd dat er gezamenlijke politieke keuzes konden worden gemaakt. Het niet minder dan 36 pagina’s tellend stuk bevat een scala aan belangrijke details over tien belangrijke onderwerpen. Waarbij financiën, woningbouw en burgerparticipatie bijzonder aandacht verdienen.

Alle vier de partijen bleken zeer tevreden met de speerpunten en vonden dat er voldoende tegemoet was gekomen aan hun partijbelangen. PvdI en LSN gaven aan dat ze konden leven met het niet bebouwen van Bronsgeest omdat de aantallen op huidige bouwplanlijst voldoende zijn om uitvoering te geven aan de noodzakelijk woningbouw voor de Noordwijkers.

Streep onder het verleden

Omdat duurzaamheid en energiekosten heel belangrijk zijn, is er aandacht voor het ontwikkelen van bouwactiviteiten op binnenstedelijke gronden die al in eigendom zijn van de gemeente. Met name het DPO gebouw aan de Hoogwakersbosstraat wordt met name genoemd. Maar ook bij andere eigendommen wordt de mogelijkheid van herontwikkelen bekeken.

De partijen geven aan dat het noodzakelijk is om een streep te zetten onder het verleden. Daarbij doelend op de steeds weer terugkerende opmerkingen over de zogenaamde bestuurscultuur. Waarvan informateur Toon Mans al had opgemerkt dat dit Noordwijk ‘in de weg zit’. Die streep zou dinsdag tijdens de raadsvergadering door de raad symbolisch moeten worden getrokken. Ter Hark overhandigde tot slot het akkoord aan burgemeester Verkleij, die het in ontvangst nam met de toezegging deze te bestuderen en zo nodig van commentaar te voorzien.

Meer berichten