Logo denoordwijker.nl
Foto: Partij voor de 1nwoners / studio Royale
Politiek

Partij voor de Inwoners kiest nieuwe kandidaat wethouder

  Politiek

Vorige week maakte partijleider en fractievoorzitter van Partij voor de Inwoners, Alfons Morssink aan zijn bestuur, fractie en coalitiepartners kenbaar niet meer beschikbaar te zijn als kandidaat wethouder. Hij kiest voor het fractievoorzitterschap.

De partij is er in geslaagd een opvolger te vinden in  Alois Eberharter, nummer 4 op de kieslijst. Noordwijker Eberharter (53) kan als jurist bogen op een uitstekende brede ervaring in bedrijfsleven en overheidsdienst, waarvan de laatste elf jaar bij het ministerie van defensie. Hier hield hij zich onder andere bezig met de Wet Openbaarheid Bestuur, was hij adviseur transparantie en projectleider ‘Herstel menselijke maat’. Hij beschouwt het als een eer en voorrecht om de komende tijd zich met hart en ziel te mogen inzetten voor de belangen van de dorpen en de inwoners. De reden van Morssink om zich terug te trekken ligt in de persoonlijke sfeer. Al vanaf het begin heeft hij aan de partij aangegeven het moeilijk te vinden te moeten kiezen tussen het wethouderschap en het fractievoorzitterschap. Tijdens de, overigens zeer plezierig verlopen coalitieonderhandelingen de afgelopen weken en tegelijkertijd zijn eerste ervaringen als fractievoorzitter, constateerde hij dat hij, gezien zijn ondernemersachtige stijl van werken, de doelstellingen van de Partij voor de Inwoners waarschijnlijk beter en breder kan verwezenlijken als fractievoorzitter dan vanuit een beperkte portefeuille als wethouder. Of, zoals Morssink het zelf zegt: “Ik kan in ieder geval dichter bij de inwoners staan.” 

Meer berichten