Logo denoordwijker.nl
Foto: pr

Nieuw commissielid GrL: Els Vink

  Politiek

Afgelopen raadsvergadering is Els Vink namens GroenLinks Noordwijk geïnstalleerd als commissielid. Met haar toetreden heeft GroenLinks de gemeenteraad versterkt met een ervaren pleitbezorger van verbetering van (jeugd-) zorg en onderwijs.

Vink: “De problemen met het leerlingenvervoer voor kinderen die op speciaal onderwijs zijn aangewezen brachten mij op het pad van de lokale politiek. Want politieke besluiten over de aanbesteding van, en controle op, dit vervoer van kwetsbare kinderen zijn immers voor een belangrijk deel bepalend voor de kwaliteit. Met al mijn ervaring zal ik me de komende periode volop gaan inzetten een krachtiger en constructiever sociaal beleid in Noordwijk. Te beginnen met de verbetering van het nu ondermaatse leerlingenvervoer.”

Meer berichten