Logo denoordwijker.nl
<p>De politieke strijd is nog steeds niet gestreden over wel of niet compleet volbouwen van Bronsgeest. | Foto: archief.</p>

De politieke strijd is nog steeds niet gestreden over wel of niet compleet volbouwen van Bronsgeest. | Foto: archief.

Politiek

Sociale woningbouw in Bronsgeest blijft onderwerp van discussie

  Politiek

Het voornemen van Gedeputeerde Staten Zuid Holland over de Proactieve Aanwijzing Bronsgeest is op een discutabel moment, precies één dag na de gemeenteraadsverkiezingen, aan de gemeente toegezonden. Daarbij is bovendien het besluit ter visie gelegd met een mogelijkheid om binnen zes weken daar een zienswijze op in te dienen.

Zo’n zienswijze wordt geacht te zijn ingediend door het college van B&W. En in Noordwijk is dit een demissionair college in afwachting tot de nieuwe coalitie is gevormd. Een en ander zet een democratische Noordwijkse besluitvorming simpelweg onder druk. Om tegen een mogelijke voor Noordwijk ongunstige beslissing in beroep te gaan is er nu een formeel een pro forma zienswijze naar Gedeputeerde Staten gestuurd. Om hiermee tijd te winnen zodat een nieuw college de gelegenheid krijgt om steekhoudende politieke argumenten te formuleren die daarop wel formeel als zienswijze kunnen worden ingediend. Inmiddels is er op 13 mei een onderhoud tussen burgemeester Wendy Verkleij en gedeputeerde Anne Koning om de proactieve zienswijze eens nader te bespreken. Eerder al heeft demissionair wethouder Theo Alkemade en onderhoud gehad met Anne Koning (PvdA). Die meedeelde dat zij het gesprek met de burgemeester beschouwt als overleg met het nieuwe college. 

De Proactieve Aanwijzing Bronsgeest is een poging van de gedeputeerde om Noordwijk te dwingen tot meer sociale woningbouw in Bronsgeest. De gedeputeerde zou, zo is te lezen in een brief van het college aan de gemeenteraad, met deze proactieve aanwijzing voorbij gaan aan de democratische keuzes en de daartoe ingebrachte argumenten die in Noordwijk aan de orde zijn geweest. Het is straks aan de nieuwe gemeenteraad of deze eerdere democratisch genomen beslissingen opnieuw ter beoordeling op tafel kunnen worden gelegd.

Meer berichten