Logo denoordwijker.nl
Foto: Wim Siemerink, archief
Politiek

Geen reden tot ongerustheid over grondwater in Bronsgeest

  Politiek

In antwoord op vragen vanuit de raad stuurt verantwoordelijk wethouder Theo Alkemade deze week een geruststellend schrijven. 

Aanleiding was de presentatie van de Bodembeheernota welke al in april 2021 in de raadscommissie beeldvormend werd besproken. In een korte en zakelijke brief wordt duidelijk gemaakt dat in het kader van de wet Bodembescherming er geen verder onderzoek noodzakelijk is. Metingen vanuit het recente verleden, bij een milieuhygiënisch onderzoek uit november 2021, geven aan dat er wel verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen tot op anderhalve meter diepte. 

De angst bestond dat er door aanwezigheid van resten bestrijdingsmiddelen, mogelijk verontreiniging van het grondwater zou kunnen worden vastgesteld. 

Maar omdat het om een lichte verhoging gaat zou er geen aanleiding zijn om het grondwater aan een nader onderzoek te onderwerpen.


Meer berichten