Logo denoordwijker.nl
<p>Christelijke basisschool Wakersduin aan de Hoogwakersbosstraat. | Foto archief, WS.</p>

Christelijke basisschool Wakersduin aan de Hoogwakersbosstraat. | Foto archief, WS.

Politiek

Gemeenteraad achter nieuwbouwplannen Wakersduin

  Politiek

De gemeenteraad is in meerderheid achter de definitieve nieuwbouwplannen van het schoolgebouw Wakersduin gaan staan. De plannen van het college werden door enkele oppositiepartijen nog wel bekritiseerd.

Vanuit D66 werden direct vraagtekens gezet bij de hoge kosten. Met de bijkomende vraag of dit niet voor rekening van de Sophiastichting moet komen. Of dat de Noordwijkse belastingbetaler hier verantwoordelijk wordt geacht.

Ook uit de hoek van de PvdA kwamen soortgelijke geluiden. Vooral in relatie met geldende vierkante-meterprijzen en de in de toekomst nog te verwachten renovatie bij een aantal andere scholen. Maar over het te besteden geld wordt in dit soort gevallen in beslotenheid vergadert. Oppositiepartij GroenLinks kon zich wel vinden in de collegevoorstellen, ook al om dat de duurzaamheid veel aandacht krijgt.

Namens het college reageerde wethouder Dennis Salman. Hij wilde vooral realistisch zijn en merkte op: ‘Het wordt nog spannend. We weten dat de markt volop in beweging is, dat materiaal niet alleen schaars maar ook steeds duurder wordt. Daarom moeten we nu spijkers met koppen slaan. Om het risico van ernstige vertraging en mogelijk nog hogere bouwkosten te ontlopen.’

De wethouder herinnerde er bovendien aan dat de waarde van de grond van de huidige basisschool de Zeehonk soelaas kan bieden om extra kosten op te vangen.

Voor Bruisend Noordwijk, de PvdA en D66 was dit niet voldoende. En deze partijen stemden daarom tegen. Zodat het collegevoorstel met 23 stemmen voor en 3 tegen werd aangenomen.

Meer berichten