Logo denoordwijker.nl
<p>De visrokerij en -winkel van Admiraal-De Witt was 130 jaar een begrip aan Zee. | Foto: Willem Siemerink.</p>

De visrokerij en -winkel van Admiraal-De Witt was 130 jaar een begrip aan Zee. | Foto: Willem Siemerink.

Gemeente koopt grond vishandel

  Politiek

Op de locatie waar de oprichters van de ambachtelijke visrokerij en haringhandel Admiraal-De Witt ooit startten, in 1890, was het 1 mei de laatste keer dat visliefhebbers terecht konden.

Het is de wens van het college om in het gebied aan de kop van de Hoofdstraat de parkeerproblemen op te lossen en daar een parkeervoorziening te realiseren. Naar aanleiding hiervan is er, naar nu bekend wordt, eerder een vertrouwelijk versnellingsverzoek ingediend bij de gemeenteraad. Dat laatste was nodig om aankoopplannen van het perceel van Admiraal-de Wit versneld in de commissie te kunnen behandelen, zodat er spijkers met koppen geslagen konden worden.

Het staat inmiddels als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 18 mei. Zoals bekend is het terrein van aannemer Verloop al aangekocht. En nu ook een gemeentelijk bod op het naast gelegen perceel van Admiraal-de Wit werd geaccepteerd, ontstaat er een mooi te ontwikkelen gebied van ruim vijfduizend vierkante meter. Dat staat in een raadsvoorstel waarin de beslissing wordt gevraagd om 2.800.000 euro beschikbaar te stellen en tot aankoop over te gaan.

Dit benodigde bedrag bestaat uit 2.300.000 euro voor het onroerend goed en 500.000 euro voor de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein. Er kunnen dan voorlopig 150 tijdelijke parkeerplekken worden gerealiseerd die hard nodig zijn om de parkeerdruk te verminderen. De aanleg van de tijdelijke parkeervoorziening wordt in vijf jaar afgeschreven en zal een jaarlijkse extra opbrengst van 146.000, euro genereren, wat ruim voldoende moet zijn om de kapitaallasten te financieren. De grondwaarde kent geen afschrijving, maar zo nodig wordt de marktwaarde ervan gecorrigeerd in de boeken.

Natuurlijk wil het college, op basis van de recente woonvisie, ter plekke ook de kans benutten om er een woningbouwproject ontwikkelen. Overigens: pas nadat in uitgebreid overleg met omwonenden en belanghebbende een definitief plan is ontwikkeld, dat niet eerder dan 2026 zal worden uitgevoerd. Het college wil veel aandacht besteden aan overleg met belanghebbenden en omwonenden.

Zij kunnen op korte termijn een brief van de gemeente in de bus verwachten.

Meer berichten