Kies Transparant Krant zou 'misleidend' zijn | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Pinocchio-figuren sierden de voorpagina van het omstreden krantje. | Foto: Cor de Mooy
Pinocchio-figuren sierden de voorpagina van het omstreden krantje. | Foto: Cor de Mooy

Kies Transparant Krant zou 'misleidend' zijn

  Politiek

> Opnieuw dreigende taal van het college

'Mocht aan dit verzoek niet worden voldaan, dan gaat het college over tot juridische stappen tegen het comité Noordwijk-Transparant.' Dat was het dreigement van het college aan het adres van een groepje burgers die verantwoordelijk lijken voor verspreiding van 'de Kies Transparant Krant'.
    
Opnieuw dreigende taal dus van het Noordwijkse college. Net als in de affaire eerder met De Raad Bouw en diens verwijten over het college, Sedos en Van Rhijn Bouw'. De boosheid richt zich nu niet op een kapitaalkrachtige ondernemer. Wel op een klein groepje eenvoudige burgers die vermeende geheime operaties en het vergaderen in achterkamertjes een halt willen toeroepen. 


Uitleg
Het college hanteert niet een persoonlijk en vertrouwelijk gesprekje met de burgervader. Wel met een uitnodiging om op het gemeentehuis te verschijnen om uitleg te geven. Maar publiceert tegelijkertijd en heel publiekelijk haar strenge eisen op de website. Zelfs compleet met het publiceren van naam en toenaam van betrokken personen. 

'Waar gaat het allemaal om?', vragen velen zich af. Het gaat om betrouwbaarheid van politici in het algemeen en die van het college in het bijzonder. Reclamediensten 'De Schakel b.v.' verspreidde vlak voor de verkiezingen in opdracht van de leden van het Comité Noordwijk-Transparant, 'de Kies Transparant Krant'. Hierin wordt 'niet transparant handelen' van de Noordwijkse politiek aan de kaak wordt gesteld. En waarin stelling genomen wordt tegen geheime deals met projectontwikkelaars. Daarbij een nadrukkelijk pleidooi om bij de verkiezingen alleen te stemmen op mensen en partijen waarbij meer open en transparant handelen centraal staat. 

Een inhoud waarover het college zegt: 'In de krant worden diverse aantijgingen over onoorbaar handelen van het college van B&W en specifiek wethouder Bakker gedaan. Het college is van mening dat deze aantijgingen nergens op zijn gebaseerd. Diverse suggesties zijn misleidend en feiten pertinent onjuist. Ook wordt in het krantje de integriteit van het college in twijfel getrokken. Het college neemt dit zwaar op'. Tot zover de gemeentelijke website.


Volgende morgen
Tegelijkertijd met het plaatsen van dit nieuwsbericht stuurde het college een mail naar een van de leden van het comité, met het verzoek om al de volgende morgen om 9.00 uur op het gemeentehuis te verschijnen en daar uitleg te geven en bewijzen te leveren. 

De groep reageert zoals men van hen mag verwachten. Heel transparant stuurt men een openbare mail terug waarin zij duidelijk maken dat direct de volgende dag wel erg kort dag is. Zeker voor burgers die gewoon moeten werken en hun andere activiteiten daaraan moeten aanpassen. Het comité doet daarom het voorstel: 'Gaarne zouden wij als datum 18 december plannen en wij stellen u voor dit gesprek in het openbaar, transparant en niet besloten te voeren'. 
Of het college met zo'n openbaar overleg akkoord zal gaan is nog niet bekend.

Inmiddels is het genoemd Comité Noordwijk-Transparant groeiende en heeft zij uit diverse hoeken juridische en financiële steun toegezegd gekregen. De dreigende taal wordt door sommigen van hen als intimidatie uitgelegd. Iets wat zij bepaald niet kunnen waarderen. De reacties op de actie van het college zijn er dan ook naar. Hierdoor kan er mogelijk weer een nieuw hoofdstuk 'modder gooien' worden bijgeschreven in de toch al niet zo fraaie Noordwijkse politieke geschiedenis.


 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>