Logo denoordwijker.nl
<p>De sluiting van de scholen kwam nogal rauw op het dak vallen. | Foto: Archief</p>

De sluiting van de scholen kwam nogal rauw op het dak vallen. | Foto: Archief

Sluiting van de scholen blijft niet zonder gevolgen

  Onderwijs

Het onderwijs in Nederland is vanaf woensdag 16 december dicht. Dit vanwege de snelle stijging van het aantal met corona besmette mensen. Ook in Noordwijk werd het onderwijs dus geconfronteerd met deze strenge maatregels en de sluiting van de scholen.

Vanuit het land kwamen er direct zeer verontwaardigde kritische reacties. Leerlingen, ouders, schoolbestuurders en politici lieten zich overal horen. Reden om in Noordwijk de sfeer te peilen. Desgevraagd laat wethouder Salman ons weten: ‘De scholen en de kinderopvang blijven vooralsnog tot zondag 18 januari gesloten. Maar voor het basis- en voortgezet onderwijs is ‘onderwijs op afstand’ direct na de kerstvakantie aan de orde.’

Hij zegt dat er in de eerste golf wel goede ervaringen mee zijn opgedaan. Zijn taxatie is dan ook dat geen in Noordwijk geen noemenswaardige knelpunten zal opleveren.

Overvallen

‘Het kwam voor ons als een volslagen verrassing’, vertelt Patrick Went, directeur-bestuurder van Stichting Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.

‘We werden maandag overvallen met de verplichting om woensdag de scholen te sluiten en dat voelde niet goed; om een aantal reden. Discutabel vind ik dat het kennelijk nodig is om de basisscholen te sluiten om ouders te verplichten thuis te werken. Dat gaat voorbij aan het belang van kinderen. Er werd geen rekening gehouden met de argumenten dat met opnieuw afstandsonderwijs ons leerproces ernstig zou worden verstoord. Bovendien legt dat extra druk op onze leerkrachten. Met als gevolg dat leerlingen hiervan de dupe dreigen te worden.

Wat we uit de eerste golf hebben geleerd is dat niet alle kinderen in dezelfde mate van het afstandsonderwijs profiteren en dat daardoor de verschillen tussen kinderen groter worden. En nu weer deze maatregel, daar heb ik moreel moeite mee.’

Kwetsbare kinderen

Er blijkt geen sprake van dat er ook in deze regio kinderen mogelijk onder de radar verdwijnen. Maar wel dat er soms onwenselijke verschillen zijn in de diverse thuissituatie.

Naar aanleiding hiervan zegt wethouder Salman: ‘Ik ben wel blij dat er voor kinderen uit kwetsbare gezinnen een uitzondering mag worden gemaakt. Zij kunnen wel naar school en naar de opvang. Daarnaast blijven onderwijs en kinderopvang dus ook toegankelijk voor kinderen van ouders met een zogenaamd cruciaal beroep. Dat dienen zij gedrieën met elkaar af te stemmen.’

De wethouder zegt dat er in Noordwijk slechts een heel beperkt aantal kinderen in knel zat tijdens de eerste periode. Bij de allerjongste slechts vijf en hogere leeftijdsgroep een beperkt aantal.

Voor de gemeente is er de bemiddelende en coördinerende rol als het gaat om noodopvang voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie

Dennis Salman: ‘In Noordwijk kunnen ouders zo nodig een beroep doen op de ‘Doe Mee-regelingen’ en om financiële ondersteuning vragen. Bovendien laat hij weten: ‘Ik hecht er aan een groot compliment te maken aan het onderwijs en de ouders voor hun flexibiliteit. Onderwijs geven heeft met het lesgeven op afstand voor een hele andere dimensie gezorgd. Daarnaast is het voor ouders vaak een hele opgave om de boel goed georganiseerd te krijgen; met (vaak) thuiswerken, thuiszittende kinderen en hun bijdrage aan onderwijs op afstand. Ik ben er trots op dat iedereen zijn/haar rol naar beste kunnen pakt in deze moeilijke tijden.‘

Zowel Patrick Went als wethouder Salman bevestigen ons dat er wel degelijk regelmatig overleg is tussen de regionale wethouders en het stichtingsbestuur. Daarbij worden in een constructieve sfeer de zaken doorgenomen.

Meer berichten