Afbeelding
Foto: pr. / pixabay.com

Op een mooie Pinksterdag

Ingezonden

“Het was druk in de lucht boven Teylingen, de afgelopen tijd. Met Pinksteren was het helemaal bar en boos. Op 1e Pinksterdag bijvoorbeeld. Toen vlogen er minstens 379 vliegtuigen over Oegstgeest om te landen op de Kaagbaan. Een aanzienlijk deel, 194 om precies te zijn, vloog lager dan 900 meter. En dat hebben we gehoord. Velen vragen zich af waarom er nu ineens zoveel over Oegstgeest gevlogen wordt. Het antwoord is simpel. Dat komt door de windrichting. 

Noordwest

Al weken zit de wind in de noordwest tot oosthoek. Een vliegtuig landt (en stijgt) altijd tegen de wind in. Nu, bij deze windrichting gebruiken ze dus hoofdzakelijk de Kaagbaan om te landen. En omdat Teylingen voor een landend vliegtuig zo ongeveer in het verlengde van die Kaagbaan ligt, vliegen ze allemaal over Teylingen heen. Het gevolg is dus dat er al wekenlang dagelijks tussen de 250 en 390 vliegtuigen ‘met luid geraas’ over ons denderen. Met alle gevolgen van dien voor wie bijvoorbeeld met het mooie weer dit Pinksterweekend in zijn tuin wilde zitten. Je zou bijna denken dat het zo moet zijn. Nou, niets is minder waar. Anders (hoger, ander traject) aan komen vliegen, minder vluchten (krimp dus!); er zijn legio manieren om tot beperking van de overlast te komen. 

Ernstige gevolgen

Een niet onbelangrijk aspect hierbij is dat we ons als burgers moeten laten horen. Hardop, luid en duidelijk moet de vraag gesteld worden of het normaal is dat wij samen met 100 duizenden anderen die enorme herrie maar gewoon accepteren. Dit los van de ernstige gevolgen die de uitstoot veroorzaakt door de motoren van de laagvliegende vliegtuigen voor onze leefomgeving heeft. Voor alle duidelijkheid: Wij van de Stichting OZV vinden dit niet normaal. Als bewonersorganisatie OZV (Omgeving Zonder Vlieghinder voor de regio Rijn- en Bollenstreek) zetten we ons ervoor in om de nadelige gevolgen van het intensieve vliegverkeer boven onze regio verminderd te krijgen. We doen onderzoek naar de gevolgen die het intensieve vliegverkeer heeft op onze gezondheid. 

Uitkomsten

We zoeken uit of het blijft zoals het nu is, of het ‘niet wat minder kan’. Of - en dan hebben we hier een nog groter probleem - dat het vliegverkeer boven onze gemeente nog intensiever gaat worden. Dus nog meer vliegtuigherrie. Met de uitkomsten van onze onderzoeken benaderen we de verantwoordelijke politici. We schrijven brieven en gaan met hen in gesprek. Regelmatig zoeken we ook de publiciteit. En we organiseren bijeenkomsten, zoals in februari het verkiezingsdebat over luchtvaart met kandidaat- Statenleden. 

Sympathisanten

We werken hierbij nauw samen met andere bewonersorganisaties. Naast die in het nabijgelegen Kaag en Braassem trekken we ook op met bewonersgroepen uit Noord-Holland en meer landelijk opererende organisaties waarin de bewoners een belangrijke stem hebben, zoals bijvoorbeeld de Maatschappelijke Raad Schiphol, die de minister adviseert. Bij alles wat wij doen is het belangrijk dat we gesteund worden door al degenen die vinden dat de overlast van het vliegverkeer moet verminderen. Momenteel hebben we als OZV ruim 600 sympathisanten. Dat is een mooi aantal. Maar hoe meer mensen ons steunen hoe krachtiger ons (en uw) geluid kan klinken. Bij deze nodigen wij u danook uit sympathisant van onze Stichting te worden. U kunt dat doen door naar site www.ozv.nu te gaan en u onder Lidmaatschap (gratis) op te geven.”

Paul Verbeek, Voorhout

Uit de krant