Logo denoordwijker.nl
Van Dam tot Wurft

Het Florapark in Noordwijk; een voorloper van Keukenhof?

  Historie

De bollenteelt neemt nu in Noordwijk nog maar een bescheiden plaats in. Dat is vroeger wel eens anders geweest, toen vooral in Noordwijk Binnen vele bollenschuren te zien waren, waar vooral in de zomermaanden het gonsde van bedrijvigheid. Direct buiten Noordwijk strekten zich grote kleurige bollenvelden uit, die vooral in het voorjaar een fleurig aanzien gaven. Vele van deze bollenvelden zijn inmiddels verdwenen, terwijl woningen en bedrijven daarvoor in de plaats kwamen.
Al in het midden van de 19e eeuw nam Noordwijk op dit gebied een belangrijke plaats in, want op 29 oktober 1857 werd de Vereeniging Flora van Noordwijk opgericht ter bevordering van de belangen van de bloembollenteelt. Dit gold zeker als een primeur binnen de Bollenstreek. Deze vereniging werd op 4 januari 1886 opgevolgd door de Noordwijkse afdeling van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Het was juist deze afdeling, die zich in het bijzonder bezighield met het organiseren van tentoonstellingen. De eerste grote tentoonstelling werd onder de naam van Noordwijks Florapark georganiseerd in 1887, ongeveer op de plaats van het huidige Florapark. Wegens het grote succes werd deze tentoonstelling nog eens in 1896 herhaald. Van deze laatste tentoonstelling heeft de befaamde Noordwijkse fotograaf Braakman een aantal fraaie opnamen gemaakt, zodat we nu nog een goed beeld kunnen vormen van de opzet van deze tentoonstelling.
In 1932 bestond de Noordwijkse afdeling 50 jaar en dat was voor het bestuur voldoende reden om wederom een tentoonstelling op touw te zetten, die qua opzet en grootte de beide vorige tentoonstellingen ruimschoots zou overtreffen. Om deze tentoonstelling voldoende bekendheid te geven werd een rijk geïllustreerde catalogus uitgegeven, die een uitgebreid overzicht bood van alle gewassen, die daar te zien waren. Ook nu nog is deze catalogus interessant, want je kunt precies zien, welke soorten er zo'n tachtig jaar geleden gekweekt werden. Men liet vervolgens het oog vallen op het nabijgelegen landgoed Offem en de toenmalige eigenaar gaf al dadelijk zijn toestemming om deze jubileumtentoonstelling daar te organiseren. Er moest hard worden gewerkt om het terrein geschikt te maken en de vele duizenden bollen goed op hun plaats te planten. Medio april 1932 was het zover. De officiële opening werd verricht door niet minder dan de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Jhr. Mr. Ch. J.M. Ruys de Beerenbrouck. Later kwamen er nog vele andere prominente gasten, waaronder koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. Vooral deze laatste liet blijken, dat hij niet slechts geïnteresseerd was in bolgewassen, maar ook in datgene, wat de ober langsbracht. Op een gegeven moment riep hij luid de gedenkwaardige woorden: "waar blijft m'n borrel, verdomme". Daarna werd hij, volgens mijn grootvader in zijn functie van gastheer, die deze noodkreet met enige ontzetting had aangehoord, al ras op zijn wenken bediend.

Nog ieder jaar komt er een deel van de toen tentoongestelde bolgewassen boven de grond. Inmiddels is een aantal van deze antieke soorten ondergebracht in het bloembollenmuseum te Limmen.

Meer berichten