Logo denoordwijker.nl
De gele kwikstaart is een graag geziene gast in de bollenvelden. Afgelopen jaar zijn er maar liefst 160 broedparen vastgesteld door de groep.
De gele kwikstaart is een graag geziene gast in de bollenvelden. Afgelopen jaar zijn er maar liefst 160 broedparen vastgesteld door de groep. (Foto: De Groene Motor)

Doe mee aan de bollenvogeltelling van ANLV Geestgrond

  Duurzaam & Groen

De bollenvelden zijn voor veel vogels een geschikte broedplek. Patrijzen, veldleeuweriken en gele kwikstaarten maken in het voorjaar hun nesten tussen de tulpen en hyacinten. Ook weidevogels als kieviten en scholeksters voelen zich prima thuis in de bollenvelden. Doordat bollenkwekers de velden tot ver in juni met rust laten, is er minder kans op verstoring van het broedgebied dan in de weidegebieden. 

Jaarlijks telt de vrijwilligersgroep van de Agrarische Natuur en Landschapsvereniging Geestgrond de bollenvogels. De groep werkt met de BMP-methode van SOVON. Met deze methode worden in vijf telrondes het aantal broedende vogels vastgesteld. Gemiddeld ben je zo’n 3-5 uur kwijt per telronde. Wil je ook lekker in het bollenland genieten van het voorjaar en vogels tellen? Er zijn nog telgebieden vrij in De Zilk, Zwetterpolder en tegenover de Klinkerbergerplas.

Starterscursus
Op dinsdagavond 2 en 9 maart organiseert ANLV Geestgrond een starterscursus via Teams. Op de zaterdag de 13e maart een veldtraining in hele kleine groepjes om het coronaproof te houden. Op de avonden wordt er uitgelegd wat de BMP-methode is en leer je de vogels en hun gedrag herkennen. Daarnaast leggen we uit hoe de gegevens worden ingevoerd in Avimap. Voor de veldtraining is het nodig om stevige schoenen en een verrekijker mee te nemen.
Wil je meer weten over het project en wellicht meehelpen met het tellen va de vogels? Meld je dan aan bij m.vanderlee@degroenemotorzh.nl.

Meer berichten