Afbeelding
Foto: PR

Verdomme kerel

Column Binder

Bij het uitoefenen van mijn hobby’s vermijd ik zoveel mogelijk de discussies over politiek. De afgelopen weken was dit moeilijker dan ooit. Want waar ik me ook vertoon, de onacceptabele, zeer onfatsoenlijke optredens van de Noordwijkse politieke partijen zijn dan direct het onderwerp.

Het werd wel erg persoonlijk toen mij werd verweten ‘Jullie maken er wel weer een puinhoop van’. Jullie? vroeg ik verwonderd. ‘Ja, jullie’, was de reactie. Want jij behoort toch ook tot die kliek.’ Gelukkig hoefde ik me tegen dit verwijt niet te verdedigen. Een hele aardige dorpsgenoot reageerde met: ‘Kom op zeg. Hij volgt het alleen maar en doet er verslag van. En daarnaast heeft hij zijn al dan niet terechte kritiek in dat stukje van Binder. Maar daarom hoort hij er nog niet bij.’ Mijn dankbare blik in zijn richting werd beantwoord met een warme glimlach. Maar het spel was wel op de wagen, want het ging direct over wie er nu wel en wie er niet onfatsoenlijk was geweest. Men was het er over eens dat de kandidaat-wethouder schandalig was geslachtofferd. Iemand meende: ‘Allemaal veroorzaakt door die domme fusie met armlastig Noordwijkerhout. Staat ook in het stukkie van die Noordwijkerhoutse VVD’er in jullie krant. Wat een arrogantie. Die man slaat de plank volkomen mis. Ik erger me er kapot aan. Hij schreef dat de Noordwijkerhoutse bestuurscultuur open, transparant en recht door zee is. ‘Nou ja, denkt zeker dat alle lezers dom zijn. Als er iets niet open en transparant is dan is zijn partij het wel. Die hele affaire rondom de Schelft, de narigheid in juli met de coalitie en het verdwijnen van een wethouder, het was allemaal zijn politieke slimmigheid om de democratie te omzeilen en de Schelft er via een achterdeur toch doorheen te duwen. Om over zijn nevenactiviteiten als adviseur Ruimtelijke Ordening maar niet te spreken.’ En met: ‘Daar zou jij als journalist eens dieper in moeten duiken’, legde hij onterecht de bal weer bij mij neer. Voordat ik hier een serieus antwoord op kon geven was er jongeman die wat geaffecteerd opmerkte: ‘Verdomme kerel, die dorpspolitiek, daar ontbreekt toch alle niveau. Natuurlijk is wat er deze week is gebeurd een kwalijke en zeer onfatsoenlijke affaire. Slechts discutabele lieden die of eigen belangen hebben of als lijfeigenen de belangen van anderen moeten bewaken. En weet je, huisvesting voor jonge Noordwijkers zou een prioriteit dienen te zijn. Ja kerel, ze praten er wel over, maar blijven passief. Echte oplossingsgerichte plannen ontbreken op de gemeentelijke agenda’s. De falende loonslaven van de zogenaamde onafhankelijke woningstichting wordt de handen boven hoofd gehouden. Verdomme man, dorpspolitiek, praat me er niet van.’ Gelukkig zei toen iemand: ‘Kom op, laten we een biertje drinken’, wat voldoende was om aan de bepaald niet zo relevante discussie een eind te maken. En direct daarna ging het alweer over een ander belangrijk onderwerp. U raadt het al, Ajax.

Uit de krant