Afbeelding
Foto: PR

Oprechte excuses

Column Binder

Geachte Ad Jongenelen,

Namens het overgrote deel van de Noordwijkse stemgerechtigden bied ik u de oprechte excuses aan voor de beschamende voorstelling die er deze week in het Noordwijkse politieke circus werd opgevoerd. De als paradepaardjes van stal gehaalde gemeenteraadsleden bleken roofdieren die in u, als toekomstige wethouder, een vette prooi zagen, waarbij u volkomen weerloos moest ervaren wat roofdieren tot roofdier maakt. Ik en andere kiesgerechtigden zaten in uw nabijheid toen onbezoldigd formateur Strijk zijn verslag deed waaruit duidelijk bleek dat de politiek voor het aanstellen van vijf wethouders was. Wat in een breed gedragen raadsakkoord ook werd vastgelegd. Normaal huurt de politiek dik betaald advies in op basis van: ‘U vraagt en wij draaien’. Maar voor een raadsakkoord nam men genoegen met een vrijwilliger die voor een bos bloemen het klusje in Noordwijk wel wilde klaren. Deze vrijwilliger hield ons allen voor dat er in aanloop naar het raadsakkoord veel overleg was geweest en dat daarbij heel duidelijk was geworden dat CDA, Lijst Salman en de Partij voor de Inwoners, uw toekomstige partij dus, een eenheid zouden vormen. Of zoals de formateur het zei: ‘Elkaars hand wilde vasthouden’. En dat de zes initiatiefnemende partijen zich uit hadden gesproken voor het aanstellen van een vijfde wethouder. Zijn conclusie was dat gemeente Noordwijk nu een ‘prachtige stap voorwaarts’ gaat maken en benadrukte dat u daar uw rol in zou gaan vervullen.

Er was wel een aantal zorgwekkende feiten, zoals de schimmige overeenkomst in augustus van dit jaar van een te vormen coalitie waarbij door initiatiefnemer VVD de diverse partijen, zoals MetLef, PUUR En NZLokaal een wethouderszetels als beloning zou zijn voorgehouden. Let wel: ook toen al vijf wethouders. 

En ook in het dinsdagavond voorliggende raadsvoorstel stond dat het college uit vijf FTE-wethouders zou gaan bestaan. Een raadsvoorstel waar zeventien stemmen voor waren en vijf tegen. En juist dit feit doet ons opnieuw het schaamrood op de kaken verschijnen. 

Omdat, nadat uw kandidatuur in stemming was geweest, bleek dat opnieuw met de stemverhouding zeventien tegen vijf, u meedogenloos was weggestemd. Met, naar later bleek, het motief dat vijf wethouders toch te veel van het goede zou zijn. Nou ja!

Jaap de Moor en Karel van Herwaarden bleken de enige raadsleden met fatsoen. Mannen die samen met de drie leden van de Partij voor de Inwoners uw kandidatuur wel steunden. De afwezigheid van MetLaf was al even beschamend als het lef van de tegenstemmers VVD, CDA en Lijst Salman en anderen, waaronder een aantal ex-wethouders. Ook in de diverse uitingen na dit debacle was de leugen troef en bleef de schijn van list en bedrog. De Noordwijkse stemgerechtigden zijn best wel wat gewend en ondermijnende acties in achterkamertjes zijn Noordwijkse politici niet vreemd. Maar dit is weer een nieuwe mijlpaal. Meneer Jongenelen, hierbij nogmaals onze welgemeende excuses.

Uit de krant