Afbeelding
Foto: PR

Communicatie

Column Binder

Een juiste manier van communiceren is bepaald niet makkelijk. Want communicatie heeft ook altijd iets persoonlijks. Zeker als de communicatie tot doel heeft om een belangrijke boodschap over te brengen. Communicatie tussen twee personen is vaak al erg moeilijk.

Hoe vertel ik nu de notoire azijnpisser die alleen maar kritiek uit via de sociale media dat hij vanuit een totaal verziekte eigen mening naar dingen kijkt? Ik probeer het niet eens. Net zoals ik de fanatieke voetbalsupporter niet kan overtuigen dat hij ook moet kijken naar wat de voor veel geld binnengehaalde ‘minkukel’, ondanks zijn foutjes, allemaal wel goed doet. 

Een goede vriendin ging er altijd prat op dat wij alles tegen elkaar konden zeggen. Toen ik een juichend geboortekaartje kreeg van ‘de mooiste baby van de wereld’ paste ik bij de eerste blik in de kinderwagen er wel degelijk voor om naar waarheid te zeggen dat dit wel een erg lelijke baby was. Ik bedoel maar! Deze week was communicatie even actueel in de politiek. Bewoners van de Achterweg zochten steun bij de volksvertegenwoordigers. Want gesprekken en briefwisselingen met de ambtelijke organisatie mislukten. Dus zelf naar de commissie met een duidelijk verhaal. Een goede zaak, rechtstreeks naar de juiste mensen met uitleg over de juiste feiten. 

Toch ging er in de communicatie weer van alles fout. De boodschap van de bewoners werd niet verstaan, de in theorieën verpakte antwoorden van de politici misten hun kern. De verkeersveiligheid was voor de bewoners het onderwerp, de procedures bleken voor de commissieleden en hun voorzitter de rode draad. En dan gaat het dus mis en is er geen sprake van communicatie terwijl beide partijen zich wel openlijk uiten. Op de juiste manier communiceren, het lijkt allemaal zo simpel, het blijkt allemaal heel ingewikkeld. Zo is het is heel goed mogelijk dat deze uiting over communicatie totaal niet overkomt. En dat er dus ondanks de goede wil van uw columnist ook nu geen sprake is van geslaagde communicatie. Een deel van mijn gewaardeerde lezers zet het leesbrilletje op met de gedachte: ‘Wat voor onzin zal er nu weer in staan?’ 

Tja, en dan zal de onzin eruit worden gefilterd. Weer anderen beginnen bij voorbaat glimlachend te lezen en dan zijn teksten veel grappiger dan de werkelijkheid. Bij communicatie met de gemeente is dit niet anders. Als ‘een waardeloze wethouder’ communiceert met een ‘arrogante ambtenaar’ dan zal er van echte communicatie geen sprake kunnen zijn. Als procedures belangrijker worden geacht dan ’de mens’, is de kans op miscommunicatie groot. Alles bij elkaar is iedereen het er over eens dat communicatie vanuit de gemeente Noordwijk veel beter kan en moet. (Zet nu even het onzinbrilletje af en lees verder met een glimlach). Ik weet dat er aan gemeentelijke communicatie hard wordt gewerkt, maar dat het te vaak nog niet lukt. 

Dat is jammer. Toch is het mooi dat het aandacht krijgt en dat er hard aan gewerkt blijft worden.

Uit de krant