Afbeelding
Foto: PR

Verkennen

Column Binder

Deze week het oordeel vaneen zogenaamde verkenner. Die opmerkte dat hij in onze gemeenteraad een heftige crises maar ook best wel kwaliteit heeft aangetroffen. En ook dat maar liefst negen partijen een eigen wethouder wilden leveren. Ik ervaar dat als niet realistisch. Negen kandidaten terwijl ook gezegd werd dat er geen enkel reden is om de drie nog zittende wethouders de laan uit te sturen en versneld richting een wachtgelduitkering te dirigeren. Het benadrukt maar weer eens dat politieke partijen slechts bezig zijn met eigen status en ver af staan van wat wij als inwoners normaal vinden. 

De verkenner stelde nadrukkelijk vast dat vijf fulltime wethouders in Noordwijk niet misstaat. Ook daarbij zet ik vraagtekens. Ik heb tot nog toe geen wethouder horen klagen dat de werkdruk te hoog is of dat tijdnood regelmatig aan de orde is.

Veel tijdrovender lijkt mij de aandacht die college en ambtelijke organisatie aan politici geven via bijscholing en uitleg tijdens bijna iedere commissievergadering. Plus het beantwoorden van de vele onnodige schriftelijke vragen. Maar goed, er komt hoe dan ook een nieuw college in Noordwijk. Meer dan waarschijnlijk blijven de huidige drie wethouders zitten en zullen zij dus verrast worden met twee nieuwe collega’s. 

Want inmiddels is duidelijk dat de raad vol bewondering heeft geluisterd naar de verkenner en dat zijn adviezen nu al heilig zijn verklaard. En de door de verkenner naar voren geschoven formateur zal daar gebruik van gaan maken. De verkenner adviseerde bovendien de bestaande cultuur in de raad te verbeteren, omdat die nu is gebaseerd op wantrouwen. Hij zei ook dat er geen chemie kon worden ontdekt tussen de diverse raadsfracties. De verkenner zei letterlijk: ‘De neuzen moeten nu eens dezelfde kant op!’ Vervolgens ook aanmerkingen op persoonlijk gedrag en het ontbreken van openheid en kritiek op de houding van diverse fracties ten opzichte van elkaar. De raad zou de politieke cultuur dienen te verbeteren! Dat wisten wij allemaal al, maar het hardop horen zeggen voelt schrijnend. 

Crises! Het was voor de meeste inwoners geen nieuws. Wantrouwen! Is kenmerkend voor deze raad. Keiharde beschuldigingen op basis van hele vage argumenten zijn normaal geworden. En dat enkele partijen graag een wethouder leveren, ook al mist de kandidaat de noodzakelijke capaciteiten, is ook niet nieuw voor ons. 

Maar het gaat dus gewoon weer verder. En indien deze maand de perspectiefnota wordt aangenomen als basis voor de begroting van 2024, dan zal men achteloos doorgaan met ook onzinnige plannen te lanceren. Jawel, gewoon doorgaan is het motto. Alsof er niets is gebeurd. Terwijl duidelijk is dat de neuzen niet één kant op zullen staan, dat er weinig zal veranderen. Goede wil blijft ontbreken, verdachtmakingen en wantrouwen blijft troef. Voor velen is gewoon doorgaan verrassend, voor anderen mogelijk een geruststellende gedachte. Maar let wel, het was en blijft voorlopig crisis in Noordwijk.

Uit de krant