Afbeelding
Foto: PR

Afstel

Column Binder

Van uitstel komt afstel. Dat was het eerste wat bij mij opkwam toen de gemeenteraad in al haar wijsheid besloot om de perspectiefnota als uitgangspunt te nemen bij het kiezen van de juiste en vooral verantwoorde keuze van de wijze van financiering. Het probleem is levensgroot. Althans voor serieuze burgers die de noodzaak erkennen van het doordacht kiezen voor een gezond financieel beleid, wat in verhouding moet zijn met nut en noodzaak van het te financieren object. En naarmate de emoties inmiddels langzaam worden verdrongen en rationele keuzes ook belangrijk worden geacht, hoor ik nu inwoners toch steeds vaker over juistheid wenselijkheid van de inmiddels vele scenario’s.

Het onnodig faciliteren van zwemwater voor inwoners van naburige gemeenten blijkt daarbij een zeer belangrijke overweging. Een kostbaar zwembad faciliteren zodat Teylingen kan kiezen om eigen zwemwater op te doeken, vindt geen genade? Steeds vaker komen meer en meer inwoners tot de conclusie dat rationeel kijken naar aantallen gebruikers van de Sporthal en de daarvoor noodzakelijke faciliteiten in verhouding moet staan met de kosten die daarvoor worden gemaakt.

Hetzelfde geldt feitelijk voor gewenste carnavalsfaciliteiten. Allereerst is er de toekomstverwachting. Ik beluister dat de toekomst van het carnaval onder druk staat. ‘Voor Jong en Oud’ suggereert dat er op dat gebied gelijke wensen zijn. Maar een feit zou zijn dat jeugd een totaal andere carnavalsbeleving heeft en zeker in de toekomst zal krijgen, dan de ouderen. Langjarige prognoses kunnen hierover nauwelijks op verantwoorde wijze worden gegeven.

Wat natuurlijk zijn directe invloed heeft op de faciliteiten die voor het vieren van het carnavalsfeest nu nog noodzakelijk worden geacht De kreten ‘ga naar Leeuwenhorst’ of ‘zet een tent neer’ klinken steeds vaker.

Ook voor het faciliteren van de toneelvereniging komen er nieuwe suggesties langs. Gedacht wordt dat het vinden van een ruimte om decors te bouwen en op te slaan zeker kan worden gevonden en niet noodzakelijkerwijs in een flexibele schil bij een nieuwe Schelft hoeft worden ondergebracht, zoals volgens velen ook de Muze ruimte kan bieden voor mooie uitvoering van voorstellingen.

Kortom, de suggestie om klakkeloos belastingen te verhogen om financiering mogelijk te maken, ondervindt nogal wat tegenstand. De discussies gaan wat minder over nut maar veel meer over noodzaak. Met een serieuze dreiging van een op handen zijnde recessie dienen onze volksvertegenwoordigers een juiste afweging te makken. Een meer dan zakelijke benadering waarbij overigens een vleugje emotie begrijpelijk wordt gevonden. Als het mijn eigen ‘bussinesscase’ was, zou ik het ook wel weten. 

Maar politiek bedrijven gaat verder dan mijn persoonlijke zakelijke afwegingen. Dat snap ik best. 

Toch roep ook ik de raadsleden op om hun job serieus nemen, eerlijke cijfers te hanteren en verder te kijken dan de komende verkiezingen.

Uit de krant