Extra raadsvergadering | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto: PR

Extra raadsvergadering

  Column

Zolang ik de politiek volg is gebrek aan politieke en bestuurlijke daadkracht de grootste ergernis bij velen. Mooie woorden in het openbaar, totaal ander gedrag in de praktijk. En ook deze avond hoorde ik het flauwe, door de ambtelijke organisatie tot kunst verheven excuus, 'zo werken processen nu eenmaal'. Deze keer uit de mond van de verantwoordelijk wethouder. Ervaren raadsleden lieten hem hiermee wegkomen.

Maar ik heb met bijzonder veel genoegen ervaren dat 'de jonge hond' in onze gemeenteraad zijn veel meer ervaren collega's een lesje gaf in vasthoudendheid, kennis van zaken, welbespraaktheid en onverzettelijkheid. En nog wel op duurzaamheid, het onderwerp dat door D66 en Groen Links altijd wordt geclaimd. Het was een jonge VVD'er die liet zien dat kennis, vasthouden aan je standpunt en verbale vaardigheid onmisbaar zijn in het hoogste bestuurlijke orgaan van een gemeente. Het was een genoegen om er bij te zijn. Onverzettelijkheid zonder brutaal te zijn. Ik zag dat hij zich niet liet wegsturen door de voorzitter. Ik hoorde hoe hij haar heel vasthoudend dwong om te blijven luisteren. En ik was positief verbaasd dat hij wel nadrukkelijk daadkracht eiste van 'zijn college'. De zaak, een zonneveld op Landgoed Klein Leeuwenhorst, gaat mogelijk de geschiedenis in als een omslagpunt in de politieke ontwikkeling van de gemeenteraad.

Want ik weet zeker dat de concurrenten, zowel op links als op rechts, dit bijzondere optreden als onderwerp van hun volgende fractieoverleg op de agenda willen. Niet afhankelijk van het feit of het bedoelde duurzaamheidsproject succesvol zal zijn. Maar wel als onderdeel van het evalueren van het politieke debat in het afgelopen half jaar. De succesvolle Benjamin toonde aan dat in de gemeenteraad het debat zich voornamelijk moet afspelen tussen het college en de gemeenteraad en dat onderlinge discussies tussen de politieke partijen, tijdens de periodieke raadsvergaderingen, soms ongewenst is.

Voor 'Tweede Kamertje spelen' is namelijk gewoon te weinig tijd, omdat één keer per maand bij elkaar komen simpelweg niet genoeg is om de dagelijkse optredens van professionals in Den Haag, na te spelen. Bas toonde duidelijk aan dat het onderlinge politieke debat tussen partijen, grotendeels moet zijn afgerond voordat het onderwerp in de gemeenteraad komt. De gemeenteraad heeft als belangrijke taak het college te controleren, te enthousiasmeren, te adviseren en zo nodig te corrigeren. Elkaar vliegen afvangen tijdens de zogenaamde debatraad blijkt te tijdrovend om daadkrachtige politiek te bedrijven. Het initiatief van 'het jongetje' leverde bovendien een uniek resultaat op. Hij dwong namelijk, met schoorvoetende steun van de gemeenteraad, een extra raadsvergadering af.

Nog even niet op reces. Eerst even het werk afmaken. Voor het college een extra buitenkansje om daadkracht tot kunst te verheffen, in plaats van te stellen 'zo werken processen nu eenmaal'.

Meer berichten