Lokaal maatwerk | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Binder

Lokaal maatwerk

  Column

Heel vroeger kenden we in Noordwijk de eerste twee handhavende parkeerwachters. Over de een wordt nog steeds met respect gesproken want hij was van 'de menselijke maat'. De ander is ook nog niet vergeten omdat de geschreven regeltjes maatgevend waren voor zijn strenge optreden.

Tegenwoordig zijn er twee op hun scootertjes. 'Daar komen ze', wordt er geroepen zodra ze worden waargenomen. Zelfs bij feestelijke gebeurtenissen zien ze kans de stemming te bederven. Omdat niet de menselijke maat maar vooral de regeltjes uitgangspunt zijn. Dat heb ik, toen ik een keer tijdens de kermisfeesten werd aangezien voor de voorzitter van de OV, tot mijn genoegen kunnen ervaren. Er zijn teveel van dit soort verhalen. Juist deze week was er weer zo'n incident te proeven tijdens een zeer geslaagde happening. De regeltjes als maatstaf, geen ruimte voor 'menselijk optreden' was de teleurstellende boodschap. En er aan toegevoegd: opdracht van het college van B&W'. En dat in een week waar de Noordwijkse gemeenteraad weer eens de mond vol had over de menselijke maat en lokaal maatwerk. Tijdens debatten over samenwerken en fusie.

De waarneembare angst dat alles gaat leiden tot nog meer frustraties veroorzaakt door regelzucht en kille ambtenaren lijkt terecht. In ons dorp zijn de lokale partijen 'hot'. De keuzes van de raadsleden niet gebaseerd op hun kennis en ervaring maar op lokale emoties. Zij besturen nu in een tijd waarop fusie het modewoord is geworden. Grootschaliger besturen, regionale economie, kostenbesparing, kwaliteitsverbetering van mensen en hun inbreng dwingt politici buiten de grenzen te gaan. En in iedere raadsvergadering de terechte vraag: 'Waar gaan we in Noordwijk eigenlijk zelf nog over' ?
Juist ja, alleen over de scootertjes! Woonruimteverdeling? Nee! Dit gaat op basis van een regionaal verdeelsysteem. Sociale politiek? Nee! Daar is de macht volledig aan de ISD vergeven. Lokale onmacht en onwetendheid bij raad en college zijn een terugkerend beeld. De met regelmaat gevraagde uitleg, door de directeur altijd verpakt in een sympathieke presentatie, verandert daar niets aan. En inmiddels weten we van hem dat keukentafelgesprekken helemaal niet aan de keukentafel worden gevoerd. Het woord is simpelweg gekozen om kille optredens een sympathiek imago te verschaffen.
Handhaven? Nee! Daar is het de ODWH die vanuit Leiden het regionale beleid uitvoert. Veel Noordwijkers hebben inmiddels al ervaren dat ook daar de menselijke maat ontbreekt.
Straks gaan de verkiezingsbeloftes wederom over de menselijke maat. Emoties en mooie woorden zullen lokale partijen winst opleveren. Ik hoor het al: 'Lokaal maatwerk en eigen volk eerst'. Het zal de diverse regionale bestuursorganen een zorg zijn. De macht is al aan hen gegeven. En zij bewandelen toch gewoon hun niet-menselijke weg waarop voor begrippen empathie, vrijwilligerswerk, lokale cohesie en lokaal maatwerk geen ruimte zal zijn.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>