Binder - Zorg over de zorg | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl

Binder - Zorg over de zorg

  Column

Daar kan je zeker van spreken als je het hebt over de zorg. In Noordwijk was het niet alleen lijst Salman die grote vraagtekens hebben gezet bij de uitvoering de diverse onderdelen in de zorg.

Betaalbaarheid, snelheid, kwaliteit, noodzaak en klantvriendelijkheid zijn allemaal kreten die met regelmaat langskomen. Geuit door mensen die grote kritiek hebben op de uitvoering van zorg. In feite zijn we allemaal in handen gegeven van die gelegaliseerde misdaad die in Nederland zorgverzekeraars en zorgverleners heten. Want in ons landje hebben zij zich een niet te controleren rol toegeëigend. Als je eenvoudige medische zorg nodig hebt dan is er in eerste instantie nauwelijks een probleem. Je gaat naar je huisarts die je behandelt. Soms doorverwijst naar een ziekenhuis waar eenvoudige specialistische zorg ook nauwelijks problemen oplevert. Maar steeds meer mensen krijgen te maken met bijzondere zorg. En dat schijnt ineens veel meer problemen te veroorzaken. Tenminste als ik mevrouw Antoinette Hertsenberg mag geloven. Zij krijgt in haar consumentenprogramma TROS Radar van heel veel mensen te horen dat het goed mis is met de zorg in Nederland. En ik krijg ook redelijk vaak reacties van mensen uit ons dorp die ontevreden zijn. Want ook lokaal moeten we aandacht besteden aan volksgezondheid, mantelzorg, jeugdzorg, Wmo en thuiszorg. In Noordwijk geven we dit in handen van een wethouder die de politieke verantwoordelijkheid draagt. Maar in feite is alles in handen van anderen. De ISD Bollenstreek is een belangrijk orgaan. Deze sociale dienst voert voor Noordwijk taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Maar voor de eerste vragen op het gebied van zorg moet men zich melden bij het lokaal loket. Er wordt vanuit gegaan dat daar alle noodzakelijke kennis aanwezig is om Noordwijkers voldoende te ondersteunen bij een mogelijke zoektocht naar hulp. Soms echter krijgt men te maken met een ander samenwerkingsorgaan, Holland Rijnland. Wie echter het naadje van de kous wil weten komt in een woud van onduidelijkheden terecht. Waar ook ambtenaren en bestuurders slechts met heel veel moeite enig licht kunnen laten schijnen op de duistere uitvoering van taken. Ik kan het weten want ik heb het persoonlijk geprobeerd. Met teleurstellen, zeer tijdrovend, resultaat. En dan spreken we nog maar niet over budgetten en kosten. Lokale raadsleden zijn net als ik al evenmin in staat om burgers hierover duidelijk van advies te dienen. Het is allemaal te ingewikkeld. Bij herhaling wordt door raad- en commissieleden verzocht aan de wethouder om de deskundigen maar uitleg te komen laten geven. Die draven altijd braaf op natuurlijk want zij zijn hierdoor verzekerd van hun goed betaalde baan. Maar of iedereen na afloop van de uitleg het ook snapt wordt nooit duidelijk. We moeten maar vertrouwen op een goede zorg, die er hopelijk toch wordt verleend indien het nodig is.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>