Handhaving blijkt geïntensiveerd en met ouders is uitgebreid overleg gevoerd.
Handhaving blijkt geïntensiveerd en met ouders is uitgebreid overleg gevoerd. Foto: pr.

Noordwijk gaat strenger handhaven op dronken jongeren onder de 18 jaar oud

Algemeen

Dronken jongeren onder de 18 jaar, die door de politie in de tweede helft van 2023 op de openbare weg werden aangetroffen, vraagt volgens het Noordwijkse college om extra aandacht. Vooral omdat het hier waarschijnlijk om het puntje van de ijsberg zou gaan. Dat lezen we in een brief aan de gemeenteraad

Dit opvallende signaal vanuit het college is een gevolg van de belofte die werd gedaan na het vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan Alcoholwet 2023-2026 en de toezegging om de gemeenteraad hierover nog dit jaar verder te informeren. 

In het genoemde plan is een preventieve aanpak beschreven en hoe de gemeentelijke taken op grond van de Alcoholwet dienen te worden uitgevoerd. 

Dwangsom

Het college meldt nu dat er in de afgelopen maanden op meerdere vlakken flinke stappen zijn gezet om drankgebruik onder jongeren extra stevig aan te pakken. De handhaving blijkt geïntensiveerd te zijn en in onderhavige gevallen werd er vervolgens met ouders uitgebreid overleg gevoerd. 

Daarbij is ook gebleken dat de alcohol in een aantal gevallen werd verkregen in een Noordwijkse horecagelegenheid. En dat heeft recent nog geleid tot het opleggen van een last onder dwangsom aan een horecabedrijf dat zich niet aan de voorschriften had gehouden.

Aan de overlast veroorzakende jeugd werd in een aantal gevallen gebiedsverboden opgelegd. 

Er was nog het probleem van bevoegdheidsbeperkingen van een deel van de beschikbare BOA’s. Dat zou zijn opgelost en op dit moment zouden er voldoende BOA’s zijn die over de benodigde diploma’s beschikken.

Voor 2024 mag worden verwacht dat de nodige handhavingsactiviteiten wel met regelmaat uitgevoerd gaan worden. Ook blijven er de onaangekondigde bedrijfsbezoeken, met als doel om naleving van de geldende voorwaarden van de Alcoholwetvergunningen te controleren en zo nodig direct handhavend op te treden.

Uit de krant