De huizenmarkt is nog steeds druk. Misschien omdat de eerste hypotheekverstrekkers de rente al hebben verhoogd.
De huizenmarkt is nog steeds druk. Misschien omdat de eerste hypotheekverstrekkers de rente al hebben verhoogd. Foto: pixabay

Verzilverlening sympathiek, maar risico voor lokale knip

Algemeen

Het initiatiefvoorstel van de VVD, om in Noordwijk te komen tot een Verzilverlening en daardoor starters extra mogelijkheden te bieden, blijkt niet zomaar uitvoerbaar te zijn.

Door Wim Siemerink

In een uitgebreide brief brengt het college een aantal zaken onder de aandacht waaruit duidelijk wordt dat dit een complexe zaak is waarbij diverse belangrijke vragen nog onbeantwoord blijven. 

Extra hypotheek

Het voorstel is dat huiseigenaren met een bestaande woning een extra hypothecaire lening kunnen afsluiten als aan de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden wordt voldaan. Waarbij de in de loop van de tijd ontstane meerwaarde van de woning de basis is voor een extra geldlening.

Kennis

Het college stelt aan de raad voor om in de voorbereiding naar een gemeenteraadsdebat te beginnen om eerst de nodige kennis te vergaren en informatie in te winnen, waarna men in een beeldvormende commissievergadering met elkaar de belangrijke vragen moet formuleren. Daarop moeten vervolgens eerst bevredigend antwoorden worden gevonden. 

Die antwoorden zouden dan definitief geformuleerd moeten worden in een beeldvormende sessie in commissieverband. Daarbij zou de extra deskundige steun nodig zijn van één of meerdere experts. Pas daarna zouden de volksvertegenwoordigers, in de visie van het college, in een meningsvormende sessie tot daadwerkelijke keuzes moeten komen.

Risico’s

Het feit dat er niet verplicht wordt afgelost brengt extra risico’s mee. Bovendien, op dit moment ontbreekt het budget voor een dergelijke regeling. Het benodigde budget zou eerst in een perspectiefnota een plek moeten krijgen. Het college geeft overigens nu al aan dat een budget van 1 miljoen niet toereikend zal zijn.

Het blijkt een hele complexe materie met diverse mogelijk- en onmogelijkheden. Vooral met risico’s voor de portemonnee van de gemeente Noordwijk.

Uit de krant