Afbeelding
Foto: archief

Commotie door haastklus voorkeursrecht op Tuin Extra-perceel

Algemeen

Het voorkeursrecht van de gemeente Noordwijk op het stuk grond waar onder andere tuincentrum Tuin Extra staat, heeft voor een storm van verontwaardiging gezorgd.

De gemeente wil het tuincentrum aankopen om daar een transferium voor de beachshuttle te vestigen. In de diverse media zijn hierover deze week opvallende berichten verschenen. De rode draad bleek te zijn dat de maatregel financiële nadelen zou opleveren voor mevrouw Caspers, de eigenaresse van het vastgoed. En dat een al gesloten deal hierdoor niet meer kan worden omgezet in daadwerkelijke verkoop.

Begrip

Verantwoordelijk wethouder Martijn Kortleven onderbrak hiervoor zijn vakantie en wij spraken hem op donderdag 22 februari. Waarbij hij ons meldde dat hijzelf, juist die morgen, in gesprek was geweest met mevrouw Caspers persoonlijk. Kortleven: ‘Natuurlijk begrijp ik de schrik die er is bij deze ingrijpende maatregel. Gelukkig heb ik mevrouw Caspers in een goed gesprek uit kunnen leggen wat ons ertoe bewoog.’

Te rechtvaardigen

Op de vraag of de gekozen procedure de juiste was, antwoordt de wethouder: ‘We hebben er vooraf goed over nagedacht en onze conclusie was dat er hier voor de gemeente Noordwijk en voor mevrouw Caspers een aantal kansen lagen. Ook dat het Voorkeursrecht hier toepassen zeker te rechtvaardigen is. Voorlopig is er nu eerst de gemeenteraad aan zet die moet oordelen of ons besluit op juiste gronden is genomen.’

De wethouder geeft vervolgens ook nog aan dat er de mogelijkheid is dat er al snel een koopovereenkomst met mevrouw Caspers kan worden aan gegaan. Waardoor de hele procedure van het vestigen van het Voorkeursrecht niet meer noodzakelijk is.

Advocaat

Mevrouw Caspers wil nu even niet meer reageren maar laat ons via een relatie weten dat alles nu in handen is van advocaat Paul de Groen. Op de site van Bo lezen we dat Paul de Groen van De Clercq Advocaten en Notariaat heeft gezegd: ‘Mevrouw Caspers is al op leeftijd en leefde van de huuropbrengst. Door het faillissement komt er geen huur meer binnen. Mijn cliënte was niet alleen met de verkoop maar ook met een verhuizing bezig. Het plotseling uit te lucht vallende voorkeursrecht maakt dit onmogelijk en brengt haar in een financiële noodsituatie.’

Participatie

Even rondbellen met een aantal fractievoorzitters leverde op dat wethouder Kortleven eerst de fractievoorzitters heeft gebeld alvorens tot actie over te gaan. Zaterdag kregen we een felle reactie van de PvdI-Fractievoorzitter Alexandra Dik. Zij vindt dat het college eerst langs de gemeenteraad had moeten komen voor er tot Vestigen Voorkeursrecht werd overgegaan. Alexandra: ‘Zeker als het om miljoenen gaat is de vraag gerechtvaardigd wat inwoners hieraan hebben’. Haar partij staat voor optimale burgerparticipatie en zij ziet in de reacties op sociale media de bevestiging dat inwoners daar kennelijk net zo over denken.

VVD-fractievoorzitter Koen Vermeulen reageert milder en meent wel dat de gemeenteraad eerst alle benodigde informatie dient te krijgen voordat er gericht kan worden gereageerd. Vermeulen: ‘Vooralsnog is het een besluit van het college dat binnen het verkregen mandaat ook zelfstandig mag handelen.’

Slechte zaak

Een laatste en zeer duidelijke reactie is er van Peter van Bockhoven (Lijst Salman): ‘Het is weer eens misgegaan. Ik heb de wethouder tijdens een eerste telefoongesprek direct geadviseerd om vooraf persoonlijk contact te maken met mevrouw Caspers. Er even meer tijd in te steken dan ambtelijk noodzakelijk is. Nu is er onnodig veel en ook terechte commotie, wat heel simpel voorkomen had kunnen worden. 

Dat het college besloot tot het vestigen van Voorkeursrecht is mogelijk verstandig te noemen. Maar het college heeft hier menselijke maat en juiste communicatie, opnieuw volledig uit het oog verloren. Een slechte zaak’.

Uit de krant