De gemeente heeft haar oog laten vallen op de grond van het tuincentrum aan de Van Berckelweg. | Foto: Cor de Mooy
De gemeente heeft haar oog laten vallen op de grond van het tuincentrum aan de Van Berckelweg. | Foto: Cor de Mooy

Gemeente ziet TuinExtra als toekomstige plek Beach Shuttle

Algemeen

Direct al na het bekend worden van het faillissement van Tuin Extra heeft de gemeente Noordwijk een Voorlopig Voorkeursrecht ingezet op het perceel Van Berckelweg 51. Een rigoureuze maatregel die de eigenaar van de grond geheel onverwacht beperkingen oplegt.

Het gaat om het tuincentrum en de bijbehorende grond. De exploitant is failliet. De verwachting was dat het ongeveer drie hectare grote perceel snel in de verkoop ging.

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden het eigendom van de grond of zakelijk recht eerst aan de gemeente Noordwijk moeten aanbieden voordat zij het eigendom kunnen overdragen aan een ander.

Voorlopig

Het besluit betreft een voorlopige aanwijzing. Binnen drie maanden dient de gemeenteraad een besluit te nemen om deze voorlopige aanwijzing definitief te verlengen met drie jaar. De gemeenteraad moet vóór 13 mei hierover besluiten. Als de gemeenteraad besluit om het voorkeursrecht niet te verlengen, dan komt de voorlopige aanwijzing te vervallen.

De bekendmaking vindt plaats via het Gemeenteblad. Op het gemeentehuis liggen de documenten voor iedereen ter inzage. Deze kunnen ook digitaal opgevraagd worden. De eigenaar van de percelen is op de hoogte gesteld. De gemeente zal nog het gesprek met de eigenaar hebben.

In het verleden heeft de gemeente dit middel al een paar keer eerder ingezet. Dat deed de gemeente steeds voorzichtig en weloverwogen. De maatregel beperkt de eigenaar van de grond. Deze kan niet doen wat hij zelf wil. Er moeten dus belangrijke maatschappelijke redenen zijn om een voorkeursrecht in te zetten.

Beach Shuttle

Ook in dit geval kijkt de gemeente naar het algemeen belang. De gemeente wil kunnen sturen op een gewenste ontwikkeling. Een voorbeeld daarvan is de behoefte aan parkeerruimte en een opstapplek voor de Beach Shuttle.

Het is onzeker of de gemeente van het huidige parkeerterrein gebruik kan blijven maken. Syntrus/Achmea wil de plek gaan ontwikkelen. Het idee is dan ook om de parkeerfaciliteit voor de Beach Shuttle te verplaatsen naar een nieuwe locatie. Dat zou de Van Berckelweg kunnen zijn. Daarnaast worden er gebieden onderzocht voor energieopwekkende maatregelen. Het terrein aan de Van Berckelweg leent zich er mogelijk ook voor. Mogelijkheden waar het algemeen belang mee gediend is.

Uit de krant