Afbeelding
Foto: Wim Siemerink

Oneigenlijk gebruik van paardenweitjes en moestuinen wordt toch aangepakt

Algemeen

Het college antwoordt op vragen van Lijst de Moor dat het proces voor de herijking van de ISG door een gespecialiseerd bureau, in samenwerking met de vijf Duin- en Bollenstreek gemeenten in het eerste kwartaal van 2024 zal worden opgestart. Die herijking vindt plaats omdat er heel veel commotie is ontstaan rond het oneigenlijk gebruik van diverse percelen en perceeltjes wat in strijd is met bestaande bestemmingsplannen.

Hoewel dit nog maanden in beslag zal nemen heeft het college besloten om het handhaven vanaf februari toch weer actief op te starten.

Het strijdig gebruik van het gebruik van bollengrond heeft daarbij een ondergrens van 1.500 vierkante meter. De percelen waarop zich opstallen bevinden, die zonder vergunning zijn neergezet, genieten de hoogste prioriteit. Het is tegenwoordig zeer wel mogelijk om een perceel bollengrond groter dan 1.500 vierkante meter doelmatig te gebruiken. Alles met op de achtergrond het duurzaam in stand houden van de afgesproken 2,625 hectare bollenareaal.

In de beantwoordingsbrief van het college staat onder andere te lezen: ‘Op dit moment wordt binnen de handhaving prioriteit gegeven aan percelen waarop ook opstallen zijn gerealiseerd zonder vergunning. Op basis van het beleidskader binnen de bestemmingsplannen Buitengebied en Landelijk gebied, de huidige ISG en de nota ‘niet duurzaam te gebruiken bollengrond’.

Het college bevestigt nog eens dat de motie ‘Handhaving paardenweitjes en multigebruik van overhoeken van 7 maart 2023, bij mogelijke handhaving in acht gaat worden genomen.

Uit de krant