Wethouder Theo Alkemade: ‘We waren toe aan vervanging van de huidige parkeerautomaten.'
Wethouder Theo Alkemade: ‘We waren toe aan vervanging van de huidige parkeerautomaten.' Foto: Wim Siemerink

Gemeenteraad tevreden over toekomstig parkeerbeleid

Algemeen

Het invoeren van het gedigitaliseerde parkeersysteem heeft in de afgelopen tijd de Noordwijkse gemoederen beziggehouden. Vooral de maximale parkeerduur werd in de sociale media breeduit bekritiseerd. Daarnaast was de bezoekersregeling ook een onderwerp waarover veel frustratie duidelijk werd.

Niet alleen de inwoners roerden zich ook de politieke partijen lieten zich gelden en in de raadsvergadering dienden maar liefst zeven partijen moties die tot gewenste verbeteringen moesten leiden. De meest verstrekkende motie was volgens wethouder Alkemade die van Puur waarin Thomas Steenvoorden de voorkeur uitsprak voor het al door het college geopperde Katwijkse Systeem. Dat betekent dat het ‘3 uren-systeem’ wordt losgelaten en er een urensaldo-systeem voor in de plaats komt.

Aandacht voor klachten

Aanvankelijk kwamen er klachten over de digitalisering en het gebruik van de speciale app. Bij P1 in de Prins Bernardstraat was een toeloop van Noordwijkers, die extra informatie wilden over het systeem. Inmiddels werkt het allemaal al beter maar niet alles gaat nog tot ieders tevredenheid. Reden voor de gemeenteraad om er veel aandacht aan te besteden.

Een motie van NZL en VVD, van ongeveer dezelfde strekking werd ook aangenomen. 

Een motie van het CDA betreffende de bezoekersvergunning ging net iets verder met o.a. de mogelijkheid voor meerdere auto’s op 1 vergunning, maar deze motie haalde het niet.

De PvdI kwam met een drietal moties over het onderwerp parkeren. Twee ervan werden op voorhand alweer teruggenomen. De derde, met de oproep tot een bijzondere behandeling van vrijwilligers, mantelzorgers en hulpverleners, vond slechts bij 7 van de 27 raadsleden steun en werd dus ook afgewezen.

Signalen vanuit bevolking

Het bleek dat wethouder Theo Alkemade zich kon vinden in het voorstel van PUUR. Een voorstel wat hij overigens zelf via een brief aan de raad ook al had gedaan. Hij zei vrijdagmorgen dat hij dit deed op basis van de signalen vanuit de bevolking en dat hij de argumenten direct al zeer serieus had genomen. 

Op de vraag waarom er werd geschakeld van analoog naar digitalisering antwoordt hij duidelijk: ‘We waren toe aan vervanging van de huidige parkeerautomaten. Een oriëntatie maakte duidelijk dat we wel moesten digitaliseren. P1 heeft volop ervaring met deze manier van werken en dus wisten we dat de controle met een speciaal voertuig een enorme besparing aan tijd op zou leveren. De auto rijdt in een uur het hele dorp door. Besparing van manuren die we nu willen benutten om op andere plekken extra service te verlenen.’ 

De invoering van het nieuwe systeem was overigens wel gebaseerd op het bestaande. En daarin was er de 3 uren limiet, toen nog in combinatie met een parkeerschijf. Alkemade: ‘We wilden feitelijk niets wijzigen omdat we dachten dat het systeem goed werkte. Maar we hebben ons ernstig vergist in de gebruikers. Want inmiddels weten we dat de inwoners erg ondeugend waren, na drie uur wel naar hun auto gingen maar niet om hem te verplaatsen doch om simpelweg hun parkeerschijf aan te passen.

Katwijks systeem

De wethouder benadrukt dat de drie urenlimiet op aandringen van de politiek toen was ingevoerd om ervoor te zorgen dat bewoners in de nabijheid van hun woning konden blijven parkeren. En het moet nog duidelijk worden of dat met het ‘Katwijkse Systeem’ niet in het gedrang komt. Alkemade: ‘Rond 7 uur ’s avonds staan de straten in Noordwijk aan zee veelal vol. Het moet straks duidelijk worden of bewoners daar nu extra nadeel van gaan onder vinden.

Het zogenaamde ‘Katwijkse systeem’ gaat uit van een maximum parkeertijd van 550 uren. Zijn die uren verbruikt, dan moet vervolgens door de vergunninghouder het straattarief worden betaald. Katwijk is overigens niet de enige gemeente die met saldering werkt.

Uit de krant