Afbeelding

Nakaarten over afketsen Jongenelen

Algemeen Politiek

Negen Noordwijkse fractievoorzitters hebben dinsdagavond gesproken over de onverwachts afgeketste benoeming van PvdI-wethouderskandidaat Jongenelen, op 21 november 2023. 

Het gesprek, waarbij de PvdI en GroenLinks ontbraken, vond plaats op uitnodiging van burgemeester Verkleij. Voorafgaand had zij nog een brief ontvangen van 4 fracties (GL, PvdA, D66 en PUUR) waarin haar gebrek aan doortastendheid verweten werd bij het oplossen van de ontstane vertrouwenscrisis.

Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezige fractievoorzitters hun stemgedrag op de bewuste 21 november, de achterliggende motieven en de communicatie daarover, ook ná 21 november, met elkaar besproken. Dit heeft over en weer nieuwe informatie en gezichtspunten opgeleverd. Breed werd erkend dat de onderlinge communicatie beter kan en beter moet.

Alle aanwezigen betreuren de gang van zaken voor kandidaat-wethouder Jongenelen en het negatieve beeld dat van de Noordwijkse politiek is ontstaan. De fractievoorzitters hopen de zaak snel achter zich te kunnen laten. De onafhankelijke integriteitscommissie heeft de ingediende melding nog in behandeling en heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.

De afwezige fracties worden uitgenodigd om deel te nemen aan een vervolgbijeenkomst, waarin verder vooruit gekeken wordt hoe de resterende raadsperiode met alle fracties professioneel en doortastend samengewerkt gaat worden in het belang van Noordwijk.

Uit de krant