Sander Schooneveld
Sander Schooneveld Foto: Willem Krol

Zorg en rijkdom…

Algemeen Spraakmakend

In Noordwijk staat de zorgsector voor een uitdaging. Over vier jaar zijn we in ons dorp goed voor 59.770 ziekenhuisbezoeken en 96.420 reguliere huisartsconsulten.Daarentegen is een opvallende groei te zien in de welvaart in Noordwijk. Binnen slechts een jaar zijn de Noordwijkers gemiddeld 50 procent rijker geworden. Dat alles lijkt een positieve ontwikkeling maar het roept ook vragen op. Want: is de groei van welvaart een van de oorzaken van die toenemende zorgvraag? Hebben mensen meer financiële middelen tot hun beschikking om zo toegang te krijgen tot medische zorg? Zijn er tegen die tijd voldoende huisartsen en andere zorgverleners om aan die groeiende vraag te voldoen? De vraag komt dan of er meer investeringen moeten worden gedaan in de gezondheidsinfrastructuur…Het lijkt er op dat de groei en welvaart en de stijgende zorgvraag in Noordwijk met elkaar verbonden zijn. In de ideale wereld zou groei in welvaart hand in hand moeten gaan met een verbetering van gezondheid en welzijn in Noordwijk. Beste respondenten: in hoeverre denken jullie dat Noordwijk in staat is om deze uitdaging aan te gaan en ervoor te zorgen dat de stijgende zorgvraag niet leidt tot overbelaste zorgsystemen?

Sander Schooneveld

“Veel rijke ‘Noordwijkers’ komen van buitenaf, dus dit geeft een vertekend beeld. De groeiende zorgvraag geldt zowel lokaal als landelijk als mondiaal. Mensen worden nu eenmaal gemiddeld ouder en is er qua voeding veel meer ‘troep’ te koop. Er zijn in Noordwijk iets meer dan 1.000 mensen die moeten rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens. Gezond eten is nu eenmaal duur, dus deze mensen eten vaak ongezonder, dus hebben gemiddeld genomen meer zorg nodig. ‘Rijke’ mensen kunnen vaker gezond eten. Of onze zorgcapaciteit de komende decennia voldoende is om iedereen van kwalitatieve zorg te voorzien, zouden we moeten inventariseren. Die cijfers ken ik niet precies. Maar sowieso zou het goed zijn als voornamelijk die iets meer dan 1.000 mensen en de groep net boven de armoedegrens, geholpen worden, zodat in die groepen de vraag naar gezondheidszorg omlaag gaat. Er ligt zeker een verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, maar onze gemeente (en landelijke overheid) moet daarin ook meer faciliteren. Maar ja, die heeft met haar zeven sterren visie andere prioriteiten helaas.”

Louky Crama

“Vroeger was er een groot verschil in de manier waarmee onze bewoners zorg op welke manier dan ook konden ontvangen. Je had het ziekenfonds en de particuliere verzekering. Als je naar de huisarts wilde kon je als particulier verzekerde een afspraak maken; zat je in het ziekenfonds zat je in een overvolle wachtkamer ’s morgens op je beurt te wachten. In het ziekenhuis was het verschil nog schrijnender: ziekenfonds een ziekenzaal met 6 bedden met gelimiteerde bezoekuren; particulier 1 of 2-persoonskamers met doorlopend bezoek. Op dit moment bestaat dit verschil niet meer, maar… kunnen vermogende mensen nog altijd particuliere zorg medewerkers inhuren. Het zou toch echt beter zijn dat er in toekomst fors geïnvesteerd gaat worden om een gelijke behandeling van alle mensen mogelijk te maken. Vooral om de bureaucratie, alle protocollen en alle tekorten op te lossen, zodat er een betere samenwerking tussen alle hulpverleners ontstaat en op die manier geen verschil in behandeling van patiënten zal zijn. Gelukkig zijn er in Noordwijk stichtingen die geen onderscheid maken tussen rijk en arm, maar iedereen dezelfde zorg en maatschappelijke dienstverlening bieden.”

Leontine van der Klugt

“Allereerst heb ik even mijn bankrekening gecheckt, maar helaas: mijn saldo is, in vergelijking met vorig jaar, eerder af- dan toegenomen. En dat is ongetwijfeld bij nog 45257 Noordwijkers ook het geval. Waarschijnlijk is de toename van vermogen gebaseerd op de WOZ-aanslagen en dus een gevolg van de stijging van de huizenprijzen. De WOZ loopt namelijk achter de fanfare aan en maakt je, volgens de gemeente, ineens miljonair zonder dat je daar zelf erg in hebt. Maar zelfs dat is in mijn geval niet van toepassing. Toch denk ik niet dat meer vermogende mensen eerder gebruik maken van zorg. Het is hooguit de vergrijzing die de oorzaak is van de druk op de zorg. Immers, reguliere zorg wordt betaald vanuit de zorgverzekering en staat los van je banksaldo. Het zal meer de specifieke ‘zorg’ zijn die door die doelgroep wordt benut. Maar van de eventuele toename daarvan zal de gewone man geen gevolgen ondervinden. Want wanneer mevrouw Huppeldepup tot Hiernamaals besluit om een cosmetisch chirurg te vragen iets aan het gat in haar hand te doen dan zal ze dat toch echt zelf moeten betalen. En anders heb ik nog wel een stukje ducttape voor haar. Dat helpt bij mij ook heel goed!”

Louky Crama
Leontien van der Klugt

Uit de krant