Vlnr: Roberto ter Hark, Bente Becker, Malik Azmani en Hans Stol. | Foto: WS
Vlnr: Roberto ter Hark, Bente Becker, Malik Azmani en Hans Stol. | Foto: WS

Liberale kopstukken belichtten het asielvraagstuk

Algemeen

In een semi- besloten bijeenkomst van de stichting Liberale Kring Noordwijk kwam het actuele asielvraagstuk uitgebreid aan de orde. 

Te gast waren drie liberale prominenten. Roberto ter Hark als lokaal bestuurder zat naast Europarlementariër Malik Azmani en Tweede Kamerlid Bente Becker. De drie VVD-vertegenwoordigers belichtten ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid eerdere en huidige situaties en gaven hun visie op een toekomstige aanpak. En daaruit bleek dat het simpelweg onmogelijk is om dit langdurig bestaande probleem even heel snel op te lossen. Avondvoorzitter Hans Stol introduceerde de gasten en gaf hen een exacte tijdslimiet om daarin hun standpunten te verduidelijken. Malik Azmani schetste een beeld van hoop en verwachting, maar stelde wel vast dat het vooral de Europese aanpak zal zijn die een oplossing kan bieden.

Onuitvoerbaar

Hij noemde het simpelweg sluiten van de Nederlandse grenzen een onuitvoerbare oplossing die Nederland niet alleen zal isoleren, maar ook veel andere problemen kan gaan opleveren. Het zal bovendien mensensmokkelaars niet weerhouden om mensen deze kant op te loodsen.

Azmani: ‘Het selecteren van vluchtelingen en economische gelukszoekers moet een gezamenlijke Europese verantwoordelijkheid zijn die aan de buitengrenzen van Europa moet worden aangepakt. Daarnaast is er het probleem van arbeidsmigratie en immigratie omdat Nederland in de praktijk toch veel aantrekkelijker lijkt dan veel andere Europese landen. Hij noemde de voortschrijdende ontwikkeling in het Europese parlement op gebied van immigratie positief.

Populisme

Daarnaast keek hij met zekere argwaan naar de ontwikkelingen in Europa en met name in landen als Tsjechië, Polen en Hongarije. Ook Tweede Kamerlid Bente Becker veroordeelde het huidige populisme. Zij betoogde dat het wenselijk is dat we de legale asielzoekers vanaf dag 1 de gelegenheid moeten bieden om aan de slag te gaan met werk en onze taal.

Zij zag het als een actieve gemeentelijke taak om op alle fronten het leren van de Nederlandse taal als belangrijk thema in te zetten en daarnaast isolatie van vrouwen en kinderen humaan maar streng aan te pakken. Zij sprak zich uit voor toezicht op uitvoering van religie naast een actieplan tot zelfbeschikking van het individu. En het bestrijden van misstanden zoals huiselijke dwang en lichamelijke verminkingen. 

Hoopvol

Ook zij uitte zich ook bijzonder hoopvol over een gezamenlijke Europese aanpak en liet weten: ‘Men is in Brussel dichter bij een oplossing dan ooit. Maar ook de Nederlandse aanpak zal tijdens komende de verkiezingen een belangrijk onderwerp zijn en de verkiezingsuitslag zeker beïnvloeden.’

Roberto ter Hark belichtte de goede wil bij de lokale overheden, maar wees nadrukkelijk op de beperkingen die gemeenten ervaren. Hij noemde het gebrek aan woonruimte, het gedwongen binnenstedelijk bouwen en de noodzakelijke urgente huisvesting van andere doelgroepen zoals spoedzoekers en internationale arbeiders. Met enige trots deed hij verslag van de Noordwijkse betrokkenheid bij de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Ter Hark meende ook: ‘We zien geen ruimte voor een AZC, maar bepleiten een duurzame opvang.’

Uit de krant