Afbeelding
Foto: pr

Toch geen noodhuisvesting voor asielzoekers in hotels in Noordwijk

Algemeen

De dringende oproep van staatssecretaris Eric van der Burg aan de gemeenten om onmiddellijk noodopvang voor asielzoekers beschikbaar te stellen vond bij het Noordwijkse college aanvankelijk gehoor. Fletcher Hotel de Witte Raaf was inmiddels bereid gastvrijheid te verlenen aan jeugdige alleenstaande asielzoekers.

In diverse media werd deze komst van asielzoekers breeduit aangekondigd. Bij sommige inwoners van de gemeente Noordwijk was er grote schrik en angst voor ongeregeldheden, overlast en criminaliteit. Deze week werd de Noordwijkse gemeenteraad door het college van B&W geïnformeerd over de aanvraag van het COA. Daarbij de strikte voorwaarden waaraan volgens het college bij huisvesting van asielzoekers zou dienen te worden voldaan. Enkele dagen later is het nieuws naar buiten gebracht dat het college op basis van het geldende bestemmingsplan niet akkoord kan gaan met Hotel de Witte Raaf als opvangaccommodatie. 

In strijd met bestemmingsplan

De gemeente maakt duidelijk dat men tot de conclusie is gekomen dat het gebruik van het hotel als opvanglocatie nadrukkelijk in strijd is met het geldende bestemmingsplan en de lokale economische belangen. De politiek vond eerder al dat voldoende aanbod van hotelbedden van groot belang is omdat hotels daarmee in grote mate bijdragen aan het economische klimaat. En vervolgens werd dit een pijler in het lokale economische beleid.

Het oneigenlijk gebruik van hotels moet volgens de gemeente ook daarom heel kritisch worden bewaakt en dat geldt dus voor alle hotelaccommodaties. Zo werd eerder al een last onder dwangsom opgelegd aan een hotel aan de Katenblankweg. Omdat ook daar, tegen het bestemmingsplan in, het hotel zou zijn gebruikt voor huisvesting van onder andere uitzendkrachten. 

Het college brengt nu dus naar buiten dat er door het college zeer veel waarde wordt gehecht aan gelijke regels voor alle hotelaccommodaties als basis van hun beleid. Legalisatie of het gedogen van noodopvang van asielzoekers in Hotel de Witte Raaf zou haaks staan op dit bestaande beleid.

En daarom staat de gemeente nu op het standpunt dat het COA geen tijdelijke locatie kan openen in hotel de Witte Raaf in Noordwijk. 

Uit de krant