Afbeelding
Foto: nefyto

Gemeenteraad moet aantal belangrijke beslissingen nemen

Algemeen

Je zou soms denken dat de politiek in Noordwijk alleen maar over de herbouw van de Schelft gaat. Maar er gebeurt natuurlijk meer. De Noordwijkse gemeenteraad moet in de raadsvergadering van deze maand een aantal andere belangrijke beslissingen nemen.

Opvallend daarbij is de voorgestelde verbouw van het voormalig politiebureau aan de Duinwetering. Er blijkt een aanvullend investeringsbudget van 2.137.000 euro om het pand de gewenste multifunctionele bestemming te geven. 

Ook de Parkeerverordening Noordwijk 2023 moet worden gewijzigd. Het gaat om een klein aantal punten, noodzakelijk vanwege het digitaliseren van de parkeerproducten en de komst van een scanvoertuig.


Het schoolgebouw in het Vinkenveld wil het college uitbreiden met een mechanisch ventilatiesysteem. Het eerder al geraamde investeringsbedrag voormogelijke aanpassingen kan hiervoor worden aangewend. Het gaat om een bedrag van  269.000 euro.


De energievoorziening in Noordwijk moet op aandringen van verschillende politieke partijen duurzamer. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om aanpassingen door te voeren in de Welstandsnota Zonnepanelen. En deze nu zo aan te passen dat ook op de verschillende ‘beschermde gebouwen’ zonnepanelen mogen worden aangebracht.


Over de Omgevingsvisie 2.0 moet opnieuw worden gesproken. Het vaststellen binnen de eerder gestelde termijn blijkt opnieuw onhaalbaar. Domweg omdat het gelanceerde uitgebreide participatietraject niet aan de verwachtingen beantwoordde. Er is nu weer gekozen om hierover gerichte gesprekken te voeren met stakeholders. Opvallend is de vaststelling dat de vakantieperiode en het politieke zomerreces als extra tegenvallers zijn ervaren. Er is geen paniek want wettelijk is de uiterste datum voor invoering van de Omgevingswet is 1 januari 2027.

Het college verwacht nu in het 3e kwartaal 2024 de Noordwijkse omgevingsvisie 2.0 te kunnen vaststellen.

Uit de krant