Afbeelding
Foto: noot

Leerlingenvervoer blijft zorgenkindje

Algemeen

Het uitvoeren van efficiënt leerlingenvervoer, waarbij de kwaliteit van het vervoer en de begeleiding van de kwetsbare leerlingen belangrijk worden geacht, is al vele malen in discussie gebracht binnen de Noordwijkse politiek. Daarbij is steeds heel duidelijk geweest dat dit zeer speciale vervoer van uiterst kwetsbare kinderen met zeer specifieke problemen kampt.

Bij de start van weer een nieuw schooljaar blijkt dat de problemen feitelijk structureel zijn en dat oplossingen in brede zin dienen te worden gevonden, maar dat er in specifieke individuele gevallen nog steeds aanleiding is voor ongerustheid bij de ouders, voor onwenselijke rijtijden en voor meer aandacht voor de sociale, fysieke en emotionele voorwaarden die bij deze doelgroep van groot belang zijn. Vanuit de gemeenteraad stellen de fracties van GroenLinks en CDA daar opnieuw schriftelijke vragen over. 

Nieuwe schooljaar

Zij willen van het college weten hoe er in dit nieuwe schooljaar wordt geanticipeerd op te verwachte druk op het leerlingenvervoer gezien de ervaringen tot nu toe. De partijen melden dat het hier gaat om een aanzienlijk groter aantal klachten dan gedurende het lopende schooljaar. Kinderen zouden vaak te laat, of helemaal niet worden opgehaald en de afgesproken reistijden zouden met regelmaat belangrijk afwijken. Er zou ook sprake zijn van een gebrek aan of onprettige communicatie vanuit de vervoerder richting de ouders. De partijen vragen aan het college om de commerciële belangen van de ondernemer ondergeschikt te maken aan de belangen van de betreffende leerlingen. 

Tijd en geld

Het zou allemaal zijn veroorzaakt door de afspraken die de vervoerder baseert op tijd en geld. Het recht op onderwijs zou volgens de partijen centraal moeten staan en deze specifieke groep kinderen is daarbij afhankelijk van speciaal onderwijs en het speciale vervoer er naar toe. Ook landelijk zijn op dit gebied de problemen groot. Alternatief is dat ouders zelf vervoer organiseren en dat de gemeente de kosten voor zijn rekening neemt. Want structurele oplossingen, zoals het aantrekkelijk maken van een baan als chauffeur in deze speciale omstandigheden en via specifieke wervingscampagnes mensen te interesseren, hebben een oplossing nooit dichterbij gebracht. Maar mogelijk ziet het Noordwijkse college toch nog kans om wel oplossingen te vinden. Dat zal dan binnenkort duidelijk moeten worden.


Uit de krant