Opvolger van Hans Al: Joke van den Berg.
Opvolger van Hans Al: Joke van den Berg. Foto: pr

Stek bestuurder Hans Al gaat met pensioen

Algemeen

Joke van den Berg nieuwe bestuurder Stek. De huidige directeur-bestuurder Hans Al gaat met pensioen.

Met Van den Berg krijgt Stek een ervaren bestuurder met oog voor samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie. 

Woonwaard

Deze zomer werkt Van den Berg vijftien jaar bij Woonwaard in Alkmaar. De corporatie verhuurt 15.000 woningen in de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. De Raad van Commissarissen (RvC) is erg blij met de komst van Van den Berg als nieuwe directeur-bestuurder van Stek. 

Ervaren bestuurder

Voorzitter van de RvC Susan van der Steen: “Joke is een ervaren bestuurder die veel oog heeft voor samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Ze zoekt actief naar verbinding, met maatschappelijke partners, met huurders en met de mensen om haar heen. In de wervingsprocedure hebben wij haar leren kennen als oprecht geïnteresseerd in mens en organisatie, met veel volkshuisvestelijke kennis en ervaring en tegelijk volop nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.” 

Veel vertrouwen

De RvC heeft er veel vertrouwen in dat Van den Berg goed bij Stek past en een betekenisvolle bijdrage gaat leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven van Stek. De huidige bestuurder Hans Al: “De afgelopen zeventien jaar heb ik Stek zien ontwikkelen tot de corporatie die het nu is. Samen met collega’s, gemeenten en samenwerkingspartners heb ik me met veel overtuiging ingezet voor de huurders in de Bollenstreek en de volkshuisvestelijke opgave. Vol vertrouwen wens ik Stek en Joke van den Berg een mooie toekomst.”

Uit de krant