Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in de regio van de GGD Hollands Midden ervaart psychische klachten.
Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in de regio van de GGD Hollands Midden ervaart psychische klachten.

Helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten; veel eenzaamheid en suïcidale gedachten

Algemeen

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in de regio van de GGD Hollands Midden ervaart psychische klachten. Daarnaast ziet de GGD veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder bijna 3.500 jongvolwassenen in Hollands Midden.

Psychische klachten

In Hollands Midden ervaart meer dan de helft van de jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek psychische klachten. Vooral vrouwen geven dit aan. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. Een op de vier jongvolwassenen met psychische klachten voelt zich hierdoor vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven.

Suïcidale gedachten

De helft van de jongvolwassenen die psychische klachten ervaren, had suïcidale gedachten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Suïcidale gedachten komen vaker voor bij vrouwen, bij jongvolwassenen die alleen wonen en bij jongvolwassenen die moeite hebben met rondkomen. Het merendeel van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten had deze gedachten een enkele keer, 7% had het afgelopen jaar (heel) vaak suïcidale gedachten.

Eenzaamheid

Een kwart van de deelnemende jongvolwassenen in Hollands Midden voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt het meest voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen, vrouwen en alleenwonenden.

Twee derde had hulp of steun nodig

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Bijna twee derde van de jongvolwassenen had door de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten.

Positief nieuws

Naast alle negatieve uitkomsten is er ook positief nieuws: vier van de vijf jongvolwassenen zijn tevreden over hun leven en hebben vertrouwen in hun eigen toekomst. Daarnaast geven bijna alle jongvolwassenen aan bij iemand terecht te kunnen als ze ergens mee zitten.

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op www.113.nl

Uit de krant