Afbeelding
Foto: PR

Knuppel

Algemeen

Zo, dat was wat men noemt ‘de knuppel in het hoenderhok’. De indringende vragen van Rommie van Dokkum over dure ambtenaren logen er niet om. Inzet bijna 9 miljoen euro. Terechte vragen maar ik las daarbij vooral veel wantrouwen in en nauwelijks begrip voor het college.

Tijdens de recentelijk gehouden nieuwjaarsreceptie was de gemeentesecretaris ceremoniemeester en gastvrouw. Zij stelde zich aan het publiek voor als directeur van de ambtelijke organisatie en hoogste ambtenaar in Noordwijk. Op zich was dit uniek. Gewoonlijk bleef de gemeentesecretaris ver van schijnwerpers. Deed het werk in de burelen van het gemeentehuis en maakte slechts zelden kennis met inwoners. Daardoor bleef de taak van de gemeentesecretaris voor veel inwoners onderbelicht.

Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat we het te vaak slecht hebben getroffen met leidinggevenden in het ambtelijk bedrijf. Met name dus met de gemeentesecretarissen. Al vanaf de eeuwwisseling was er met regelmaat kritiek op de hoogste ambtenaar die leiding dient te geven aan de ambtelijke organisatie. Maar die tevens een onderdeel lijkt te zijn van het openbaarbestuur door de rol in het college van B&W, de officiële ondertekening bij belangrijke correspondentie en de aanwezigheid bij bijzondere openbare activiteiten. ‘Als gemeentesecretaris geef je leiding aan een organisatie die er voor de lokale gemeenschap en haar ontwikkeling zeer toe doet. Een boeiende functie met uitdagingen en kansen, óók voor je eigen ontwikkeling’, schrijft Frans, onze recentelijk vertrokken gemeentesecretaris, op de website van zijn vakgroep.

‘Als gemeentesecretaris ben je verantwoordelijk voor de inzichtelijkheid van procedures waarmee burgers in aanraking komen en voor de manier waarop de gemeente te benaderen is’schrijft een ander. 

Twee belangrijke aspecten die er in de tegenwoordige tijd zeker toe doen. En de mensen die inmiddels lange lijst van Noordwijkse ex-gemeentesecretarissen hun plaatsje hebben ingenomen zijn in belangrijke mate persoonlijk verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van ambtelijke taken en het imago van de ambtelijke organisatie. Dat is geen kwestie van politiek maar van personeelsbeleid. 

Politici, die via hun portefeuille politiek verantwoordelijk worden gehouden, zijn niet te benijden. De wetsbescherming die een gemeentesecretaris als ‘de werknemer’ geniet, staat in schril contrast met de bescherming waarop een verantwoordelijk wethouder kan rekenen. Noordwijk stelde veel te gemakkelijk de hoogste ambtenaren aan. De vele ‘gouden handdrukken’ die zijn gegeven bleven altijd buiten beeld. Hopelijk zijn we nu een nieuwe weg ingeslagen en wordt de bedrijfsvoering snel verbeterd. En mogelijk de instroom van dure externen gestopt. De publieke introductie van ‘de hoogste ambtenaar’ was in ieder geval voor mij verrassend. Nu nog verrassend snel de vragen van Rommie beantwoorden en vervolgens orde op zaken stellen in de gemeentekantoren. 

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant