De belangrijkste wijziging in het bouwplan is dat de indeling aan de hotelzijde iets is gewijzigd. | Foto: Wim Siemerink.
De belangrijkste wijziging in het bouwplan is dat de indeling aan de hotelzijde iets is gewijzigd. | Foto: Wim Siemerink.

Herstart bouw Residence Oranje

Algemeen

In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B&W weten dat de stilliggende ontwikkeling van Residence Oranje mogelijk deze zomer wordt hervat. De bouwplannen zijn op enkele onderdelen aangepast waarbij opvalt dat de eerder geplande tweede ondergrondse parkeerlaag zal komen te vervallen, wat volgens de argumenten in de brief vooral voordeel oplevert voor zowel de initiatiefnemers als voor omwonenden en de gemeente.

Na de aanpassingen komen er 465 parkeerplaatsen met een overschot van 178 aan vrije publieke plaatsen. Een voordeel voor iedereen zou zijn dat er minder diep wordt gebouwd waardoor de waterhuishouding eenvoudiger kan worden, er minder vrachtverkeer nodig is om het uitgegraven zand te verplaatsen en de overlast voor omwonenden bovendien minder wordt vanwege een kortere bouwperiode.

Nog deze zomer sein tot herstart

Op advies van de ODWH is door het college in december 2022 besloten op basis van de ingediende gewijzigde tekeningen de verleende relevante omgevingsvergunning op detail aan te passen, wat echter zowel praktisch als juridisch van ondergeschikt belang zou zijn. Omdat op 16 januari 2023 de ingediende beroepsschriften van de laatste drie bezwaarmakers zijn ingetrokken is de omgevingsvergunning Residence Oranje nu onherroepelijk geworden, waarbij onder andere de wensen van omwonenden om de rijrichting te veranderen en de uitrit te wijzigen naar de inrit, van belang zou zijn geweest. De belangrijkste wijziging in het bouwplan is dat de indeling aan de hotelzijde iets is gewijzigd waardoor enkele appartementen iets kleiner zijn en anderen juist weer werden samengevoegd. Maar per saldo zal er een gelijk aantal appartementen worden gerealiseerd. Door deze herschikking komen er nu acht extra hotelsuites beschikbaar. 

Als alles volgens de huidige planning verloopt, dan zal nog deze zomer het sein tot een herstart van bouwen worden gegeven. 

Uit de krant