Afbeelding
Foto: pr

Jan Hoek nieuwe directeur HRW

Algemeen

Holland Rijnland Wonen (HRW), het samenwerkingsverband van 14 woningcorporaties in de regio Holland Rijnland heeft per 1 februari 2023 een nieuwe directeur. Met de komst van Hoek kan HRW rekenen op een ervaren bestuurder met kennis van de corporatiesector. Aan hem de taak om HRW verder te verstevigen als koepelorganisatie die de corporatiebestuurders adviseert en faciliteert in de samenwerking met de regio Holland Rijnland, huurdersorganisaties, gemeenten en provincie.

En dat is nodig. HRW heeft te maken met dertien gemeenten, veertien corporaties met samen 58.000 huurwoningen en 130.000 woningzoekenden. Een kwart van alle te bouwen woningen in Nederland moet in Zuid-Holland gerealiseerd worden. De woningmarkt in regio Holland Rijnland kent hierdoor ook een grote opgave. De corporaties binnen HRW hebben de ambitie uitgesproken om 13.000 woningen te bouwen tot 2030.

Voorzitter HRW Chrétien Mommers: “Ik ben blij dat we in Jan Hoek de directeur hebben gevonden die in staat is de onderlinge samenwerking tussen de aangesloten corporaties en onze partners, zoals de huurdersorganisaties, andere koepelorganisaties, gemeenten, provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid verder te verstevigen. En om zo uitvoering te geven aan de Nationale Prestatieafspraken en regionale realisatieagenda. Door met elkaar te versnellen met het bouwen van nieuwe huurwoningen, het verduurzamen van bestaande woningen en mensen helpen aan een passende woning in leefbare wijken in de regio.”

Hoek: “Ik heb veel zin om met iedereen kennis te maken, met de verschillende corporaties, huurders(verenigingen), overheden en andere betrokkenen. En om de samenwerking tussen de corporaties te versterken en zo bij te dragen aan het bereiken van resultaat voor huurders en woningzoekenden.”

Uit de krant