NOV-voorzitter Arjan van den Akker pleitte nadrukkelijk voor minder polarisatie en meer samenwerking. | Foto: WS.
NOV-voorzitter Arjan van den Akker pleitte nadrukkelijk voor minder polarisatie en meer samenwerking. | Foto: WS.

Ondernemers positief het jaar in

Algemeen

Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Noordwijkse Ondernemersvereniging was de stemming behoudend positief. In het algemeen verwachtte men op diverse terreinen een groei van de omzet. Wel werden er zorgen geuit over de sterk stijgende loonkosten en de hoogte van de energierekeningen.

Voorzitter Arjan van den Akker verwelkomde naast de vele ondernemers vooral ook de ereleden en in het bijzonder burgemeester Wendy Verkleij en andere leden van het college. Hij vestigde de aandacht op de nieuwjaarspeech van de burgemeester en haar wens voor 2023: ‘Daadkracht en heb lief’.

Zelf vroeg hij om meer aandacht voor het ondernemen in Noordwijk. Hij verwoordde het in zijn nieuwjaarstoespraak met: ‘De gemeente Noordwijk koos niet voor een jaarthema. Maar het jaar 2023 wordt ons jaar. Dus het thema voor komend jaar: ‘2023, het jaar van de ondernemer.’

‘Wij genereren inkomsten voor de gemeente’

De voorzitter herhaalde nog even zijn eerdere kritiek op de Noordwijkse politiek omdat tijdens de algemene beschouwingen het ondernemen nauwelijks enige aandacht had genoten. Hij zei het als een missie te ervaren om nu heel actief de gemeenteraad en het college van B&W op te zoeken om vooral gemeentebreed verbinding tot stand te brengen. Hij benadrukte daarbij: ‘Als ondernemers zorgen we immers voor werkgelegenheid, inkomen, bezoekers, overnachting en vooral ook vernieuwing. Wij genereren bovendien enorme inkomsten voor de gemeente Noordwijk en daar mogen we zeker iets meer liefde voor terug krijgen.’

Verder vroeg hij aandacht voor de intensieve samenwerking van de ondernemers in de verschillende kernen en benadrukte dat iedereen zijn beste beentje wil voorzetten. Maar dat hulp en brede ondersteuning van buitenaf voor veel ondernemers onontbeerlijk is. Hij kondigde voor de komende ondernemersbijeenkomst al een bezoek van B&W aan waarbij het college hun speciale plannen presenteert. Van den Akker wenste voor 2023 in het bijzonder minder verwijten over en weer en bovendien ook veel minder polarisatie binnen de gemeente.

Uit de krant